Burse pentru elevii care fac naveta din mediul rural

• publicat la: 8 februarie 2022
Burse pentru elevii care fac naveta din mediul rural
Perioada de depunere a cererilor de bursă a fost extinsă cu 2 săptămâni, respectiv până la data de 14 februarie, a declarat ministrul Educației Sorin Cîmpeanu. Potrivit acestuia, s-a trimis la Monitorul Oficial un ordin de ministru care modifică și completează ordinul precedent cu regulile pentru acordarea burselor.

Elevii din mediul rural, şcolarizaţi într-o altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de bursă socială. Pentru aceștia, acordarea bursei nu este condiţionată de limite de venit. Elevii care solicită bursa depun actele la unitatea școlară frecventată.

Termenul anunțat inițial era de 31 ianuarie (luni), dar în urma numeroaselor critici la adresa noilor reguli, ministrul Cîmpeanu a anunțat duminică seara (pe 30 ianuarie) că va prelungi cu o săptămână acest termen – până pe 7 februarie.

”Toți elevii care au beneficiat de burse sociale in semestrul I vor primi în continuare acest tip de burse, într-un cuantum dublat (de la 100 de lei/lună la 200 de lei/lună). Acestora li se adaugă acei elevi care au depus solicitări prin care au demonstrat că se încadrează în criterii prin raportare la venitul minim net pe economie actualizat pentru anul 2022 (1.524 lei) față de valoarea valabilă pentru anul 2021 (1.386 lei)”, potrivit declarației.

Oficialul a mai spus că ”a fost simplificată lista documentelor doveditoare și s-a clarificat că în situația în care acestea au fost depuse în primul semestru pentru obținerea bursei sociale, își păstrează valabilitatea pentru întreaga durată a anului școlar”.

Condiții de acordare: „Nu realizează un venit mediu lunar pe ultimele 12 luni (perioada 01.01.2021-31.12.2021, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, adică 762 lei pe membru/familie/lună sau 770 de lei pe membru/familie/lună cu o persoană în întreținere, sau 778 de lei pe membru/familie/lună cu două persoane în întreținere sau 786 de lei pe membru/familie/lună cu trei persoane în întreținere, sau 802 lei pe membru/familie/lună cu patru persoane în întreținere”.

Elevii care acumulează absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la bursa socială pe semestrul II, an școlar 2021-2022;
 2. copie după certificatul de naștere/carte de identitate a tuturor copiilor aflați în întreținere, cu mențiunea “conform cu originalul”, sub care semnează atât învățătorul/dirigintele cât și părintele;
 3. copie după cupoanele privind alocația de stat pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021
 4. copie după cupoanele de alocație suplimentară perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 sau copie după extrasul de cont în care au intrat alocațiile (dacă este cazul);
 5. copie buletin/carte de identitate, al părinților, cu mențiunea „conform cu originalul”, sub care semnează atât învățătorul/dirigintele cât și părintele
 6. adeverința cu salariu net pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 pentru membrii familiei care sunt angajați (dacă este cazul);
 7. adeverință de la administrația financiară pentru anul fiscal: 2021 – obligatoriu;
 8. copie după cupoanele de pensie pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 pentru membrii familiei care sunt pensionați/sau adeverință de la casa de pensii (dacă este cazul);
 9. copie după cupoanele de pensie alimentară pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 în cazul în care părinții sunt despărțiți/sau adeverință/hotărârea de divorț sau de încredințare a copilului (dacă este cazul);
 10. Extras de cont bancar pe numele elevului bursier/părinte;
 11. Toate actele puse într-o folie de plastic
 12. Pentru orice venit care nu se poate justifica prin documente se face declarație la notar.
 13. Comisia de burse își rezervă dreptul de a solicita ancheta socială.

În imagine este școala demolată din satul Ianculești ce aparține de Primăria Carei.

UAT Municipiul Carei. Şcoala funcţională până în 2004 este demolată în 2017

Școlile și grădinițele din satele românești Ianculești, Marna Nouă, Scărișoara Nouă, au fost închise iar copiii trimiși să facă naveta pe motiv că nu întrunesc un număr fantomă dorit de guvernanți. Nu la fel se întâmplă în cazul minoritarilor care nu sunt condiționați ca număr în ce privește funcționarea unei școli.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu