Cursuri de calificare pentru 190 de persoane din Carei

• publicat la: 23 februarie 2022
Cursuri de calificare pentru 190 de persoane din Carei

Crucea Roșie organizează cursuri de calificare pentru 190 de persoane din Carei, persoane ce fac parte din grupul țintă din cadrul proiectului ,,Activi pe piața muncii prin măsuri  integrate în municipiul Carei,,.

Obiectivul general al proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivului 3 al Strategiei de Dezvoltare Locală Carei și constă în creșterea șanselor de ocupare formală pentru 380 de persoane de vârstă activă și care se află în risc de săracie sau excluziune socială, incluzând și persoane de etnie romă, prin implementarea de măsuri integrate în Municipiul Carei. 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. OS1. 380 de persoane informate și consiliate în vederea ocupării unui loc de muncă
 2. OS2. Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 190 de persoane, participante la cursurile de formare profesională, certificate
 3. OS3. Asigurarea cadrului optim pentru acces pe piața muncii prin medierea și sprijinirea a 380 de persoane din grupul țintă dintre care 95 de persoane vor fi angajate;
 4. OS4. Furnizarea serviciilor de consiliere socială/psihologică pentru min 50 de mame aflate în dificultate cu scopul prevenirii violenței domestice/separării copilului de familie;
 5. OS5. Creșterea gradului de conștientizare privind viața sănătoasă prin derularea de sesiuni de informare pentru o viață sănătoasă și activă, igienă prin participarea a minim 380 de persoane din grupul țintă;
 6. OS6. Creșterea gradului de cunoaștere și asigurare a principiilor de egalitate de șanse în comunitate – min 500 de persoane participante;
 7. OS7. Consolidarea parteneriatului cu mediul privat/societatea civilă privind facilitarea accesului pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile prin organizarea de mese rotunde în comunitate cu actori relevanți;

 

Rezultate așteptate:

 1. Studiu privind nevoia de formare și adaptare la cerințele pieței, 380 de persoane identificate și selectate
 2. 380 de persoane informate și consiliate în vederea pregătirii pentru acces pe piața muncii, din care 75 de persoane de etnie romă
 3. 190 persoane certificate ca urmare a derulării programelor de formare profesională, din care 40 de persoane de etnie romă
 4. 380 persoane mediate în vederea facilitării accesului pe piața muncii
 5. 4 burse de locuri de muncă organizate și 95 persoane, membrii ai GT, angajați.
 6. 10 mese rotunde organizate în municipiul Carei și județul Satu Mare, cu angajatori/investitori și reprezentanți ai instituțiilor publice/societății civile
 7. Minim 24 întâlniri, 50 mame consiliate în vederea prevenirii abandonului familial
 8. Minim 24 întâlniri organizate în comunitate pentru promovarea unei vieți sănătoase cu participarea a min 380 de persoane din grupul țintă;
 9. 10 sesiuni de promovare a egalității de șanse ți nediscriminării cu participarea a min 500 de persoane 

Valoarea totală a proiectului este de 3.405.212,27 ron din care cofinanțarea UE 3.234.951,66 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 23 de luni, intre 17.01.2022 -31.12.2023,

Date de contact:

Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Satu Mare

Adresa: Strada Vlad Țepeș nr.3 Satu Mare, telefon 0261-770244, email crucea_rosie_satu_mare@yahoo.com

 

Lasati un comentariu