Peste 950 de careieni primesc ajutoare de încălzire

• publicat la: 24 februarie 2022
Peste 950 de careieni primesc ajutoare de încălzire

Potrivit celor declarate de Monica Radu, șef birou Asistență Socială din cadrul UAT Municipiul Carei , pentru redacția Buletin de Carei, au fost aprobate 959 de cereri  de ajutoare de încălzire acordate careienilor.

Un număr de 539 de persoane din Carei beneficiază de subvenții pentru încălzirea cu material lemnos, 33 pentru încălzirea cu energie electrică și 387 pentru  încălzirea cu gaz.

În anul 2020 numărul total de solicitări pentru ajutor de încălzire a fost de 362 iar în anul 2016 numărul a fost de 878.

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse pot să beneficieze în perioada sezonului rece de ajutoare pentru acoperirea integrală/parţială – de la bugetul de stat şi/sau de la bugetul local – a cheltuielilor pentru încălzirea locuinţei. Ajutoarele se acordă lunar, din noiembrie și până în luna martie.

Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei

  • Familie- sotul, sotia, precum si alte persoane, care au venituri până la 1386 lei, indiferent dacă între acestea exista sau nu relatii de rudenie, care au acelasi domiciliu ori resedinta si/sau care locuiesc si gospodaresc împreuna, sunt înscrise în cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei;

.  Persoana singură- persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, are un venit de până la 2053 lei, care locuieste singură si nu se mai află în întretinerea părintilor, precum si persoana cu vârsta cuprinsă între 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodăreste singură si are capacitate de exercitiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

 

Buletin de Carei

Lasati un comentariu