Bărbații au fost preferați de angajatori în luna februarie în județul Satu Mare. Statistica

• publicat la: 17 martie 2022
Bărbații au fost preferați de angajatori în luna februarie în județul Satu Mare. Statistica

Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, în luna februarie 2022 au fost încadrate în muncă 584 persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 28 februarie 2022, 326 persoane au vârsta peste 45 de ani, 46 au vârsta între 35 și 45 de ani, 52 au vârsta între 25 și 35 de ani, iar 160 sunt tineri sub 25 de ani .

 

Grupa de vârstă Total persoane angajate
Total general 584
Sub 25 ani 160
Între 25 și 35 ani 52
Între 35 și 45 ani 46
Peste 45 ani 326

Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin (303), numărul femeilor  fiind de 281 persoane.

În funcţie de rezidenţă, 280 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 304 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii liceale.

(210), gimnaziale (142), profesionale (121), 42 persoane fiind cu studii universitare, învățământ primar și fără studii (55) și postliceal ( 14).

Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Satu Mare în luna februarie 2022, 178 persoane (30,48%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Satu Mare.

În luna februarie a anul curent, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 973 persoane.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Lasati un comentariu