Donație de 11 ambulanțe pentru Ucraina

• publicat la: 25 martie 2022
Donație de 11 ambulanțe pentru Ucraina

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat acordarea asistenței internaționale, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, constând în 11 ambulanțe tip A și B aflate în cadrul serviciilor județene de ambulanță precum și în cadrul  inspectoratelor județene pentru situații de urgență.
În data de 17.03.2022, ERCC a informat faptul că oferta de donație constând în 11 ambulanțe,
este acceptată de statul Ucrainean, fiind comunicate, totodată, datele necesare pentru
materializarea acestui demers.
Având în vedere regimul juridic al bunurilor mobile în cauză – bunuri aflate în domeniul privat
al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, respectiv a Ministerului Sănătății,
faptul că, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil, prevederile Legii nr. 213/1998
referitoare la transmiterea bunurilor din domeniul privat al statului prin hotărâre a Guvernului
și-au încetat aplicabilitatea, precum și dispozițiile art. 223 alin. (1) Cod civil, potrivit cărora
„în raporturile civile în care se prezintă nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi şi
obligații, statul participă prin Ministerul Finanțelor Publice, afară de cazul în care legea
stabilește un alt organ în acest sens”, respectiv ale art. 985, art. 1011 și următoarele din Codul
civil referitoare la donație şi condițiile de încheiere a contractului, s-a propus  Guvernului
României să aprobe următoarele:
 donarea bunurilor mobile, având datele de identificare prevăzute în anexa la
Memorandum, către Lviv Regional Base of Special Medical Supply din Ucraina;
 semnarea contractului, în numele donatorului (statul român), în temeiul art. 223 Cod civil, de către Ministerul Finanțelor;
 realizarea de către serviciile județene de ambulanță precum și de către  inspectoratele județene pentru situații de urgență a transportului ambulanțelor care fac obiectul donației până la punctul unde urmează să fie predate către Lviv Regional Base of Special Medical Supply din Ucraina;
 suportarea cheltuielilor necesare executării misiunii de asistență internațională de către Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile competente;
 acordarea de către Ministerul Afacerilor Externe de sprijin, prin reprezentanțele diplomatice ale României în Ucraina, în vederea întocmirii documentelor necesare realizării asistenței internaționale.

Lasati un comentariu