Lecția de istorie. Parlamentul ungar a votat la 19 martie 1907 legile Appónyi privind desfiinţarea şcolilor confesionale româneşti, slovace şi sârbe

• publicat la: 19 martie 2022
Lecția de istorie. Parlamentul ungar a votat la 19 martie 1907 legile Appónyi privind desfiinţarea şcolilor confesionale româneşti, slovace şi sârbe

Nu uităm! La data de 19 martie 1907, Parlamentul ungar a votat legile şcolare (Legile Appónyi) în vederea întăririi procesului de maghiarizare forţată a naţionalităţilor din cuprinsul statului ungar.

La data de 19 martie 1907, Parlamentul ungar vota legile şcolare (Legile Appónyi) vizând desfiinţarea şcolilor confesionale româneşti, slovace şi sârbe şi înlocuirea lor cu şcoli de stat cu limba de predare maghiara, în vederea întăririi procesului de maghiarizare forţată a naţionalităţilor din cuprinsul statului ungar (19.III/1.IV) Legile Appónyi veneau în continuarea altor reglementări care după creerea statului dualist austro-ungar în 1867, urmăreau creerea unui cadru legal pentru maghiarizarea forţată şi desfiinţarea ca naţiune a românilor majoritari în Transilvania.
Transilvania intrând atunci sub stăpânirea directă a Ungariei, guvernele de la Budapesta s-au axat de la început pe principiul creerii unui stat uninaţional, oficializând în consecinţă mai vechea politică de maghiarizare şi asimilare a popoarelor nemaghiare aflate sub stăpânirea sa, în principal a celor 3 milioane de români majoritari între naţionalităţile care trăiau aici şi care erau supuşi unei deznaţionalizări ridicate la rangul de politică de stat.

Din îndemnul şi la indicaţiile a doi dintre corifeii politicii de maghiarizare, conţii Iuliu Andrássy, ministru de interne, şi Albert Appónyi, ministru al cultelor şi instrucţiunii, s-a elaborat un voluminos tratat intitulat (în traducere) „Românii din Ungaria”, Budapesta, 1907, 953 p., semnat de Antal Huszár, translator în ministerul de interne, care conţinea planurile şi măsurile pentru desfiinţarea românilor ca naţiune.

Sursa: cersipamantromanesc.ro

România acordă acum drepturi nelimitate tuturor minorităților, acestea beneficiind de o discriminare pozitivă.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu