Puteți dona 3,5% din impozitul anual pe venit pentru activitățile ASTRA Despărțământul Carei

• publicat la: 8 martie 2022
Puteți dona 3,5% din impozitul anual pe venit pentru activitățile ASTRA Despărțământul Carei

Dacă doriți să susțineți activitatea Asociațiunii culturale ASTRA Despărțământul ,,Aurel Coza,, Carei aveți posibilitatea ca să viraţi asociaţiei noastre suma de 3,5% din impozitul anual pe venit.

Declarația sau Formularul 230 reprezintă cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.

Prin Declarația 230 se poate dona până la 3,5% din impozitul pe venit. Practic, acești bani nu vor mai fi păstrați de stat. Așadar, sumele respective pot merge către asociațiile  pe care le alegeți. 

Puteți descărca formularul 230 accesând link ul de mai jos

ASTRA formular 230

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care:

• realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor

• venituri din pensii

• venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit,

• venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă,

• venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real

• venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, în următoarele situaţii:

– au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;

– dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

Asociațiunea ASTRA a luat ființă în anul 1861 iar filiala Carei , numită Despărțământul ,,Aurel Coza,, s-a constituit prima dată în iulie 1923. ASTRA a fost interzisă în anul 1948 și și-a reluat activitatea culturală din anul 1990.

La Carei s-a reactivat la data de 26 septembrie 2014. An de an au loc activități culturale, comemorări, Festivalu de Datini și Obiceiuri de Crăciun precum și școli de vară sau tabere pentru tinerii implicați.

ASTRA,Despărţământul Carei şi-a reluat activitatea

A 112-a Adunare Generală ASTRA de la Carei este consemnată pe pagina Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Crăciun organizat de ASTRA Despărţământul Aurel Coza Carei a ajuns la ediția a VIII-a

ASTRA, Despărțământul ,,Aurel Coza,,Carei nu beneficiază de susținere din partea administrației locale pentru activitățile sale.  Vă mulțumim anticipat celor care veți susține activitățile noastre prin virarea a 3,5% din impozitul anual pe venit.

conducerea Despărțământului ASTRA Carei

Lasati un comentariu