Școala pentru toți, toți pentru Școală! Proiect câștigat de mai multe unități de învățământ din mediul rural

• publicat la: 15 martie 2022
Școala pentru toți, toți pentru Școală! Proiect câștigat de mai multe unități de învățământ din mediul rural

Scoala Gimnaziala Săuca, în calitate de Promotor de proiect și Scoala Gimnaziala Doba, Scoala Gimnaziala ,,Mihai Viteazul,, Moftinu Mic, Scoala Gimnaziala Pir si Scoala Gimnaziala Vetis în calitate de Parteneri,  implementeaza pe o perioada de 16 luni, între  01.03.2022 și  30.06.2023 , inclusiv,  proiectul Școala pentru toți, toți pentru Școală! – Contract numărul: 2021-EY-PICR-0002 ca urmare a semnarii în 01.03.2022 a unui contract de finantare pentru proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală in cadrul Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România finantat prin Granturile SEE – Mecanismul Financiar 2014-2021.

Finanțarea va fi în sumă maximă de 92598 EUR, respectiv 458017.49 LEI, 85% din acest buget (78708.30Euro, respectiv 389314.87LEI) reprezintă grant SEE iar 15 % (adica 13889.70 Euro, respectiv 68702.62 LEI) reprezintă cofinanţarea din bugetul naţional.

Sursele de finanţare ale programului sunt: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României, statele donatoare: Norvegia, Islanda, Liechtenstein, iar statul beneficiar: România operatorul de program este Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, ANPCDEFP.  Programul contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European (SEE) şi la consolidarea relaţiilor bilaterale între statele SEE şi România.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROGRAMULUI este: Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoştinţe în România iar rezultate specifice RCIS (Roma Children Inclusion in Schools): Creșterea capacității instituționale a școlilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi

Domeniile susţinute în RCIS sunt următoarele:

(1) Formarea profesorilor care lucrează cu copii romi, în domenii precum: predarea centrată pe copil, şcoala incluzivă şi predarea într-un mediu multicultural;

(2) Elaborarea de noi curriculumuri referitoare la un mediu incluziv şi multicultural;

(3) Activităţi comune de învăţare/conştientizare privind antidiscriminarea, organizate pentru părinţii romi şi neromi;

(4) Activităţi comune de conştientizare privind incluziunea, organizate pentru elevii romi şi neromi.

 

Obiectivul principal al proiectului este reducerea sentimentului de discriminare si cresterea nivelului de incluziune sociala si scolara printr-o abordare inovativa a procesului de învățare si prin desfasurarea de activitati extracurriculare în sprijinul elevilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • -formarea a 60 de profesori care lucreaza cu elevi romi si neromi prin intermediul a două trainiguri de formare
 • desfasurarea a 4 tipuri de activitati extracurriculare cu 200 de elevi pe parcursul a 16 luni
 • – desfasurarea a 2 tipuri de activitati de constientizare cu parinti romi si neromi
 • – crearea a 7 produse intelectuale -2 CSD + 5 materiale didactice
 • -desfasurarea a 4 tipuri de activitati suplimentare in cadrul proiectului

Rezultatele pe termen scurt ale proiectului sunt

 • – 60 profesori participa la 2 training-uri în cadrul proiectului
 • – 200 de elevi participa la activităţi de conştientizare şi dezvoltare de abilităţi privind incluziunea, organizate în comun pentru elevi romi şi neromi.
 • – 70 de parinti participa la activităţi de învăţare / conştientizare privind problematica anti discriminării, organizate în comun pentru părinţi romi şi neromi;
 • – 19 tipuri de activitati sunt desfasurate în cele 16 luni de implementare
 • Produsele:
 • – 2 curricule scolare la dispozitie propuse scolilor participante dar si publicului larg
 • – 5 materiale didactice inovative realizate pe parcursul implementarii proiectului

Rezultatele pe termen lung sunt reducerea discriminarii elevilor  romi in scolile participante, cresterea nivelului de incluziune scolară a acestor copii, schimbari de perceptie la nivelul scolii si comunitatii față de minoritatea romă, cresterea nivelului de acceptare scolară a copiilor romi, reducerea abandonului scolar si participarea activa în viața școlii.

Lasati un comentariu