Sprijin financiar pentru cei care cazează refugiați ucraineni

• publicat la: 11 martie 2022
Sprijin financiar pentru cei care cazează refugiați ucraineni

La ședința de Guvern din data de 11 martie 2022 s-a aprobat o HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru situații de urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina găzduiți de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne

Prin acest act normativ, se stabilește mecanismul concret prin care persoanele fizice ce găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana acestora.

Astfel, va fi acordat un sprijin financiar de 20 lei/persoană cazată/zi pentru acoperirea cheltuielilor necesare asigurării hranei unui număr mediu de 15.000 cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, pentru o perioadă de 60 de  zile.

În acest sens, a fost suplimentat bugetul Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2022, pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu suma de 18 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022.

Guvernul nu a aprobat nici până acum plata puținelor  indemnizații pentru românii din România, urmași ai românilor refugiați și expulzați în 1940, potrivit Legii 154 din 2021. Beneficiază de aceste indemnizații toți urmașii minoritarilor care au fost persecutați etnic. Urmașii românilor persecutați etnic în perioada 1940-1945 nu beneficiază de aceleași drepturi ca și minoritarii din România.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu