Atestarea intreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite

• publicat la: 4 mai 2022
Atestarea intreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite

Luna mai este luna promovării economiei sociale și este dedicată organizării unor evenimente și acțiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate.

Creșterea calitativă și cantitativă a ocupării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul intreprinderilor sociale de inserție și a întreprinderilor sociale, dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserție care asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupuri vulnerabile pentru integrarea treptată pe piața muncii în economia reală, susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului social, reprezintă obiectivele economiei sociale, sector reglementat de Legea nr.219/2015, care a fost modificată și completată de Ordonanța de Urgență nr.33 din 30 martie 2022.

Pentru îndeplinirea acestor  obiective, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal următoarele activități de interes general:

 • Producerea de bunuri,prestarea de servicii sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității  sau a membrilor acesteia;
 • Promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil;
 • Dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
 • Dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Principiile pe care se bazează economia socială sunt:

 • Prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
 • Solidaritate și responsabilitate colectivă;
 • Convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și interesele unei colectivități;
 • Controlul democratic al membrilor,exercitat asupra activităților desfășurate;
 • Caracter voluntar și liber al asocierii în forme de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 • Personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice;
 • Alocarea celei mai mari părți a profitului pentru atingerea obietivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Atestarea intreprinderilor sociale și certificarea intreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile județene.

 

Lasati un comentariu