Controale ITM lăsate cu sancțiuni

• publicat la: 13 mai 2022
Controale ITM lăsate cu sancțiuni

În cursul lunii aprilie 2022, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 165 de controale, din care 101 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 64 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 101 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 143 măsuri pentru înlăturarea acestora. 

  1. Control Relații de muncă

Cu ocazia celor 101 controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna aprilie 2022 s-au aplicat în total 18 sancţiuni contravenţionale, din care 4 amenzi în valoare totală de 10.500 lei și 14 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 60 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

  1. Control securitate și sănătate în muncă

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 64 controale în cursul lunii aprilie 2022, fiind constatate 83 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 83 sancțiuni contravenționale (9 amenzi în valoare totală de 73.000 lei și 74 avertismente). Au fost dispuse 83 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În cursul lunii aprilie au fost comunicate (de către angajatori) 9 evenimente (cercetate conform legii de către angajatori, dosarele de cercetare urmând a fi avizate de către I.T.M.).

III.Evidența muncii

În cursul lunii aprilie 2022 au fost eliberate 21 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM, 5877 certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii şi au fost eliberate 70 parole privind transmiterea revisal on-line de către angajatori. Au fost eliberate 11 carnete de muncă rămase neridicate de către titularii acestora.

Lasati un comentariu