E normal să avem anunțuri în limba română la intrările cimitirelor din Carei! Curtea de Apel  Târgu Mureș respinge acuzațiile Szekler Monitor

• publicat la: 23 mai 2022
E normal să avem anunțuri în limba română la intrările cimitirelor din Carei! Curtea de Apel  Târgu Mureș respinge acuzațiile Szekler Monitor

Curtea de Apel  Târgu Mureș a redactat Decizia finală  prin care a dat câștig de cauză Diverti Media SRL Carei, editorul Buletin de Carei, în fața reclamantei Szekler Monitor.

Arus Zsolt de la fundația Szekler Monitor din județul Harghita ține cu orice preț să se facă de râs pe la toate instanțele din România. După cauzele pierdute cu Mihai Târnoveanu și Dan Tanasă, pe motive chiar penibile dacă ne referim la citatul din Mihai Eminescu care îl deranja, a crezut că va găsi la Carei un client în fața căruia să își arate ,,mușchii,,.  N-a fost să fie. Judecătorii din România cunosc și stăpânesc limba română cu toate subtilitățile ei așa că sunt capabili să înțeleagă orice articol al Buletin de Carei dar nu numai.

Și da, trăiesc și români la Carei așa că e normal să pretindem și anunțuri scrise în limba română la intrările cimitirelor.

Trăiesc și români la Carei. Vrem plăci cu înscrisuri și în limba română

Și la Curtea de Apel Târgu- Mureș mi s-a dat dreptate! Limba română este limba oficială la Carei

Curtea de Apel Târgu-Mureș a emis de curând decizia finală în procesul din data de 1 aprilie 2022, proces intentat de fundația Szekler Monitor editorului Buletin de Carei, SC Diverti Media SRL Carei.

 

Motivarea Curții este una în limba română așa că nu putem decât să sperăm că va înțelege și Arus Zsolt despre ce anume este vorba. Dacă chiar nu va reuși să pătrundă sensul cuvintelor folosite de Curtea de Apel îl putem ajuta cu o traducere…că doar suntem creștini și omenoși.

Cu siguranță că acest proces deschis de Arus Zsolt a fost consecința nestăpânirii limbii române căci altfel nu se explică șuvoiul de acuzații: propagandă naționalist-șovină, la instigare la ură rasială sau națională la adresa comunității maghiare din România. Din fericire, judecătorii de la Curtea de Apel au înțeles fiecare cuvânt din articolul incriminat ,, Trăiesc și români la Carei. Vrem plăci cu înscrisuri și în limba română,,.

Mai mult, în decizia finală, magistrații  s-au străduit să îi explice reprezentantului fundației reclamante că articolul din Buletin de Carei este unul informativ care ,,susține buna conviețuire cu toate minoritățile și asigurarea unui climat de respect reciproc în România (f. 47 vol. I),,. 

Greutățile de exprimare  în limba română ale reclamantului reies și din faptul că poartă corespondență cu UAT Municipiul Carei doar în limba maghiară.

Corespondența primarului din Carei cu o fundație din Harghita

Puteți citi în continuare câteva pasaje din motivarea Curții de Apel Târgu Mureș a deciziei finale.

,,Astfel Curtea nu poate reține faptul că pârâta ar fi intenționat ca prin afirmațiile făcute să producă o discriminare, să conducă la o propagandă naționalist-șovină, la instigare la ură rasială sau națională la adresa comunității maghiare din România, deoarece aceasta pur și simplu a opinat în esență faptul că cimitirul în speță, adăpostind atât români cât și maghiari, ar trebui să afișeze plăcuțe în ambele limbi, nu doar în maghiară, deoarece în opinia acesteia românii care trăiesc în Carei sunt discriminați.
Potrivit art. 10 alin. 1 din Convenția din 1950 pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, amendată prin Protocoalele nr. 3, 5 și 8 și completată prin Protocolul nr. 2, semnată la Roma, orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare.

Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau a comunica informații ori idei
fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere.
Libertatea de exprimare constă în gânduri, idei, opinii, credințe, creații, dar și în gusturi, obiceiuri și opțiuni, afirmate, fără constrângeri și limitări, în public.
Mai mult decât atât, Curtea constată faptul că în încheierea articolului se arată că pârâta susține buna conviețuire cu toate minoritățile și asigurarea unui climat de respect reciproc în România (f. 47 vol. I).

În consecință, prin raportare la cele analizate mai sus, Curtea apreciază că nu ne aflăm, în prezența unei fapte de discriminare, tratament degradant, propagandă naționalist-șovină, instigare la ură rasială sau națională și nici elemente hărțuitoare la adresa comunității maghiare din România, articolul publicat de pârâtă încadrându-se în limitele libertății de exprimare, potrivit art. 2 alin. 8 din OG. nr. 137/2000, soluția Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării fiind una legală.

Raportat la întreaga analiză făcută de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și la concluziile expuse de către acesta, Curtea consideră că reiese fără nici un dubiu faptul că au fost avute în vedere toate faptele de care pârâții au fost acuzați, dar în urma cercetărilor s-a ajuns la concluzia că pârâții au acționat în limitele dreptului libertății de exprimare, deci fără a încălca drepturile minorității maghiare, fără a instiga la ură împotriva lor, fără a-i hărțui, fără a-i discrimina, fără a le fi aplicat un tratament degradant și fără a se face o propagandă naționalist-șovină, sens în care criticile aduse de către reclamantă sunt neîntemeiate.
Având în vedere cele expuse mai sus, Curtea constată că nu se poate reține în sarcina pârâților un comportament care întrunește elementele unei fapte de discriminare ce intră sub incidența OG nr. 137/2000 și apreciază ca fiind legală soluția Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
Ca urmare, Curtea va respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Fundația Szekler Monitor și va menține ca legală Hotărârea nr. 854 din 8 decembrie 2021 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării,,.

În concluzie, în România, limba oficială este limba română.

,,N-am primit țara la vamă, suntem cu munții de-o samă,,…Dacă reclamanta nu înțelege, poate profita de compasiunea mea pentru persoanele mai puțin ,,dotate,, solicitând explicații potrivit nivelului său de înțelegere.

Daniela Ciută,

unic acționar al SC DIVERTI MEDIA SRL Carei

  • Buletin de Carei se confruntă cu cenzura pe rețelele de socializare și pe internet. 
  • Intrați zilnic direct pe site pentru a vă informa. Contactați-ne: AICI.
  • Dacă apreciați munca noastră, vă invităm să dați un Like și să distribuiți pagina de Facebook.

Lasati un comentariu