Viza anuală pentru autorizația de mediu

• publicat la: 13 mai 2022
Viza anuală pentru autorizația de mediu

Conform reglementărilor în vigoare, valabilitatea autorizației de mediu este nedeterminată, cu condiția solicitării și obținerii vizei anuale.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizațiilor de mediu și autorizațiilor integrate de mediu, art.5, alin 4:

“Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maxim 90 de zile și de minim 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația deținută.

În cazul în care autorizația de mediu a fost revizuită se va calcula termenul de 90 respectiv 60 de zile în funcție de ziua și luna la care a fost emisă autorizația inițială.”

Conform art.5, alin.5 pentru autorizația de mediu/autorizația integrată de mediu revizuită, solicitarea aplicării vizei se va face în anul imediat următor revizuirii.

Aducem la cunoștință operatorilor economici care dețin autorizații de mediu și autorizații integrate de mediu că pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel prevăzut în art.5, alin.4, autoritatea publică pentru protecția mediului acceptă solicitarea și transmite titularului o notificare de suspendare a actului de reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul prevăzut și notifică Garda Națională de Mediu.

Informații referitoare la procedura de emitere a autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu, procedura de aplicare a vizei anuale și formularele necesare se pot găsi pe site-ul agenției: http://apmsm.anpm.ro, domeniul Reglementări.

 

Lasati un comentariu