Și Mihai Viteazul a fost pe banca acuzaților

• publicat la: 6 iunie 2022
Și Mihai Viteazul a fost pe banca acuzaților

Mihai Viteazul

(† 19 August 1601 la Turda)

Muri eroul fărʼ de răzbunare,

Ucis de mână silnică, hoţească,

Sfârşindu-şi viaţa mândră, vitejească,

Cum cade de securi stejarul tare.

Şi moartea-i crudă să-i îndestulească

Pe laşii săi duşmani, nu fuse-n stare,

Asupra mortului fără apărare,

Se răzbună „nobleţea“ ungurească! . . .

O, voi tirani! o viţă îngâmfată!

Vă-ncredeţi azi din nou, dar o să vină

Asupra voastră ziua de răsplată. . .

În câte-au fost române-aţi dat cu tină

Orbiţi de ura voastră ne-mpăcată,

Aveţi azi grijă, că măsura-i plină!

Regulus

Pentru această poezie publicată în numărul 191 din anul 1893, revista „Tribuna”, autorul a fost condamnat în ziua de 29 martie 1894 de Tribunalul Cluj. La fel a pățit și preotul George Marchiș pentru că și-a exprimat bucuria pentru Unirea Principatelor române prin poezia Glas peste Carpați. Românii au fost mereu acuzați atunci când și-au manifestat patriotismul sau au făcut cunoscută istoria.

UN GLAS PESTE CARPAȚI poezia pentru care a fost pedepsit preotul român George Marchiș

Românii au fost persecutați etnic, au fost expulzați sau uciși în 1940 atunci când nu au renunțat la identitatea lor națională.

La 104 ani de la Marea Unire de la Alba Iulia  și la 102 ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, românii din România nu au drepturi egale cu minoritarii din România. Românii din Carei nu au niciun reprezentant  în conducerea orașului, nu au voie să ridice catarg cu drapel românesc pe domeniul public, profesorii trebuie să dea test de limba maghiară dacă vor să predea la clasele maghiare dar la clasele cu predare în limba română predau profesori etnici maghiari care nu stăpânesc bine limba română. Cei care iau atitudine sunt amenințați, li se fabrică dosare penale și sunt linșați mediatic. Personalităților românești li se distrug până și mormintele din cimitirul careian. Degeaba. Românu-n veci nu piere.

La Tribunalul Cluj, în 1894, s-a dat citire poeziei incriminate, în limbile română și maghiară (traducerea legalizată) și apoi actului de acuzare întocmit de procurorul șef Vita Sándor, la Cluj, în 30 ianuarie 1894, în care, reluând expresii ale poetului, susține că acestea au darul de a crea ură între români și maghiari, iar despre mesajul poeziei se afirmă că nu corespunde adevărului istoric.

În apărarea poeziei și a autorului acesteia, a luat cuvântul avocatul dr. George Ilea, care spune că poetul n-a întortocheat istoria şi n-a spus nimic nou, ci a spus numai, în versuri, un adevăr istoric cunoscut de toată lumea. A face aşa ceva însă, nu însemnează a aţâţa la ură.

La ora 12 jurații s-au retras și au avut nevoie de doar o jumătate de oră pentru a decide, în unanimitate, vinovăția acuzaților.

Apoi, tribunalul s-a retras pentru a stabili pedepsele. Revine la ora 13 și președintele tribunalului enunţă sentinţa: A. Balteş 4 luni arest; I. Popa 200 fl. pedeapsă în bani sau 20 zile arest;300 fl. se confiscă din cauţiunea ziarului „Tri­buna“ plus încă 24 fl. 61 cr. spese. Sen­tinţa trebuie publicată în fruntea foii în limba maghiară. [2] În plus, dl I. Popa Necşa și dl Balteş laolaltă, la purtarea cheltuielilor de proces! [3]

În ciuda sentințelor împotriva lor, previzibile de altfel, osândiţii părăsesc veseli sala fiind întâmpinaţi cu multă căldură de publicul român de faţă.,, Nu uitați aceasta, dreaptă ne e brazda, și-am lucrat-o cu-ale noastre mâini, fiecare munte știe-aici să cânte, imnul Deșteptați-vă români!,,

Lasati un comentariu