Promovabilitate mai mare în mediul urban la Evaluarea Națională

• publicat la: 1 iulie 2022
Promovabilitate mai mare în mediul urban la Evaluarea Națională

Rezultatele finale înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a, după etapa de contestații,

în județul Satu Mare, prezentate de  ISJ:

2630 de elevi înscriși;

2339 de elevi prezenți;

5 elevi au obținut media 10.

Rata mediilor peste sau egale cu 5 este 82.30%, din care:

1925 de elevi, din care:

1273 mediul urban, 90.34% (887 din municipiul Satu Mare, 93.27%);

778 din mediul rural, 73.12%.

Rezultatele au fost publicate cu anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR).

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare sumativă externă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Media de admitere constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal de stat, fiind media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

În prima etapă a admiterii în învățământul liceal de stat din acest an, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 4 – 11 iulie. Repartizarea computerizată a candidaților din seria curentă, precum și a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023 va avea loc în data de 14 iulie.

 

Lasati un comentariu