2225 persoane angajate în luna iulie prin internediul AJOFM Satu Mare

• publicat la: 17 august 2022
2225 persoane angajate în luna iulie prin internediul AJOFM Satu Mare

Ca urmare a aplicării măsurilor de stimulare a ocupării prevăzute de legislaţia în vigoare de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, în luna iulie 2022 au fost încadrate în muncă 2225 persoane, din care: 314 șomeri indemnizați și 1911 neindemnizați.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 iulie 2022, 1194 persoane au vârsta peste 45 de ani, 197 au vârsta între 35 și 45 de ani, 189 au vârsta între 25 și 35 de ani, iar 645 sunt tineri sub 25 de ani .

 

Grupa de vârstă Total persoane angajate
Total general 2225
Sub 25 ani 645
Între 25 și 35 ani 189
Între 35 și 45 ani 197
Peste 45 ani 1194

Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin (1249), numărul femeilor  fiind de 976 persoane.

În funcţie de rezidenţă, 1084persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 1141 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii liceale.

(691), gimnaziale (676), profesionale (483), 136 persoane fiind cu studii universitare, învățământ primar și fără studii (209) și postliceal ( 30).

Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Satu Mare în luna iulie 2022, 774 persoane (34,78 %) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Satu Mare.

La sfârșitul lunii iulie  a anul curent, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 3.904 persoane.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Lasati un comentariu