Calificări profesionale gratuite la Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei

• publicat la: 16 august 2022
Calificări profesionale gratuite la Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei

Pentru absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat și pentru cei care doresc să urmeze o școală postliceală, Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei oferă următoarele calificări profesionale:

Domeniul Economic- Calificarea profesională – Asistent de gestiune, nivel 5, 4 semestre, fără taxă
Domeniul Informatică– Calificarea profesională- Analist programator, nivel 5, 3 semestre, fără taxă.
Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul şcolii pe baza următoarelor documente:
– cererea-tip de înscriere
– copie diplomă de bacalaureat, sau adeverinţă de absolvire a liceului (12 clase/13 clase)
– copie – foaia matricolă a claselor IX-XII/XIII
– copie – carte de identitate
– copie – certificat de naştere
– copie – certificat de căsătorie pentru persoanele de sex feminin
– adeverinţă medicală din care să reiasă că este clinic sănătos şi apt pentru şcoală
– două fotografii tip buletin (30*40 mm)
– dosar plic având înscrise datele de identificare, adresa de e-mail şi numărul de telefon.
Perioada de înscriere pentru școala postliceală, este organizată în funcţie de numărul solicitărilor, în perioada 22 august- 02 septembrie 2022.

Informații suplimentare se găsesc la secretariatul unității de învățământ a Liceului Tehnologic Iuliu Maniu tel. 0261 862 402, 0361 402 221.

Lasati un comentariu