CAMPANIA NAȚIONALĂ ,,VACANȚĂ ÎN SIGURANȚĂ” A AJUNS LA FINAL

• publicat la: 30 august 2022
CAMPANIA NAȚIONALĂ ,,VACANȚĂ ÎN SIGURANȚĂ” A AJUNS LA FINAL

Campania națională ,,Vacanță în siguranță”, implementată la nivelul județului Satu Mare de către polițiștii din structura prevenire din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare a avut evenimentul de final, azi, 30 august a.c. pentru elevii aflați în vacanță, beneficiari ai serviciilor oferite de către Centrul Multifuncțional ,,Alter Ego” Satu Mare.

În cadrul programului de vară organizat de Centrul Multifuncțional ,,Alter Ego” Satu Mare pentru elevii aflați în vacanță, beneficiari ai serviciilor oferite de instituția menționată, polițiștii din structura prevenire s-au întâlnit cu cei mici, dar și cei mari într-un cadru nonformal, în Grădina Romei, pentru a desprinde concluziile finale ale activităților informativ – preventive  derulate împreună în cadrul campaniei ,,Vacanța în siguranță!”

Campania a implicat organizarea unor activități preventive, ce au avut ca obiectiv creșterea nivelului de informare asupra necesității implicării în prevenirea situațiilor în care aceștia pot deveni victime sau autori ai unor infracțiuni.

Împreună cu elevii beneficiari ai serviciilor oferite de către Centrul Multifuncțional ..Alter Ego” Satu Mare, polițiștii din structurile de prevenire, rutieră, siguranță școlară au organizat activități preventive, în cadrul cărora au fost transmise mesaje preventive și în vederea promovării meseriei de polițist. Prin organizarea unor concursuri, jocuri, simulări au urmărit transmiterea unor informații utile cu privire la măsurile preventive ce trebuie adoptate pentru a fi în siguranță, cu accent pe petrecerea timpului liber, prevenirea plecărilor voluntare de la domiciliu, influența negativă a unui anturaj corespunzător și despre consecințele consumului de substanțe interzise.

Scopul acestor sesiuni preventiv – informative a vizat promovarea unui comportament social sănătos, care să conducă la prevenirea faptelor de natură penală sau contravențională. Legislația care reglementează domeniul delincvenței juvenile a fost prezentată adaptat particularităților de vârstă și individuale ale tinerilor participanți, prin exemple concrete din cazuistica instrumentată de polițiști urmărindu-se sensibilizarea și abordarea acestui  domeniu și prin prisma emoțională, a inteligenței emoționale.

Concluziile participanților s-au axat pe accentuarea importanței în  încrederea acordată POLIȚIEI în soluționarea tuturor situațiilor problematice.

NU NE FACEM SINGURI DREPTATE!

NU RĂSPUNDEM LA VIOLENȚĂ CU VIOLENȚĂ!

 

Lasati un comentariu