Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei face înscrieri la Școala Postliceală

• publicat la: 16 august 2022
Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei face înscrieri la Școala Postliceală

Oportunitate de studiu în domeniul economic ( cu sau fără diplomă de bacalaureat). Liceul Tehnologic Iuliu Maniu face înscrieri la Școala Postliceală.

Domeniul de calificare: ECONOMIC

Calificarea: ASISTENT DE GESTIUNE

Nivelul de calificare: 5

Forma de învățământ : zi

Durata studiilor: 2 ani

Cursurile sunt GRATUITE

Asistentul de gestiune este persoana care își desfășoară activitatea în compartimentul financiar- contabil al agenților economici din toate domeniile de activitate.
Competențele incluse în calificarea “Asistent de gestiune” formează absolvenților abilități legate de:
-a comunica profesional într-o limbă străină
-a manageria proiecte și a măsura calitatea acestora
-a realiza situații financiare/ a calcula costuri
-a planifica și analiza activitatea economică
-a utiliza optim instrumente de plată
Viitorul absolvent “Asistent de gestiune” este cel care:
-ține evidența actelor contabile
-înregistrează tranzacții contabile
-întocmește registre financiare
-întocmește situații financiare
-efectuează calcule specifice activității economice
-evaluează patrimoniul
Oportunități de plasament pe piața muncii:
-agenți economici din toate domeniile de activitate
-companii multinaționale, naționale, instituții publice/private, sanitare, de învățământ, culturale
-administrații financiare, direcții de impozite și taxe

ADMITEREA pentru această calificare se realizează în baza concursului de dosare.

Dosarul de admitere cuprinde:

Copie diploma de bacalaureat sau copie certificat de absolvire a liceului

Copie foaia matricolă

Copie carte de identitate

Copie certificat de naștere

Copie certificat de căsătorie

Adeverință medicală

Cerere tip

Dosar plic

.

FACILITĂȚI

un colectiv de cadre didactice cu experiență, dornic să -ți dezvăluie toate aspectele profesiei

-stagii de practică la agenți economici

-laboratoare de informatică

-manuale/suporturi de curs

-nu se percepe taxă de școlarizare ( cursurile sunt gratuite)

-cursurile se țin după-amiaza

EXAMENUL DE ABSOLVIRE

La finalul celor 2 ani de studiu, absolvenții vor susține un examen de certificare a competențelor profesionale.

Lasati un comentariu