ANUNȚ Delgaz Grid SA

• publicat la: 27 septembrie 2022
ANUNȚ Delgaz Grid SA

DELGAZ GRID SA, cu sediul în municipiul Târgu Mureș, str. Pandurilor nr. 42, et. 4, județul Mureș, în calitate de titular al proiectului: ”Înlocuire conducte si bransamente presiune medie”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in mun. Satu Mare, Aleea Clabucet, B-dul Lucian Blaga, str. Closca, jud. Satu Mare.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00 precum la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Lasati un comentariu