Anunț licitație pentru închiriere teren Săuca

• publicat la: 14 septembrie 2022
Anunț licitație pentru închiriere teren Săuca

Ministerul Apărării Naționale prin U.M. 02444 Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Piaţa Armelor, nr. 10, telefon 0269/210972, fax 0269/210098, cod fiscal 4240847, email um02444@mapn.ro, cont trezorerie RO80TREZ5765005xxx000204, legal reprezentată de Col. ing. Dănuț UNGUREANU, Șeful U.M. 02444 Sibiu și mr. Olguța Mihaela CIUCIU, contabil șef, organizează licitaţie publică în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 5,00 ha din imobilul 3169, situat în localitatea Săuca, județul Satu Mare; licitaţia va avea loc în data de 04.10.2022, ora 13.00, la sediul U.M. 02444 Sibiu.

Condiţiile privind participarea şi adjudecarea sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate cumpăra de la sediul U.M. 02444 Sibiu, în perioada 13-23.09.2022, contra sumei de 25 lei, care se depune la casieria unităţii militare.

Ofertele împreună cu celelalte documente se depun la registratura unității militare, până la data de 03.10.2022, ora 14.00, într-un exemplar, redactate în limba română.

Garanţia de participare se exprimă în lei şi se depune prin scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original, prin virament bancar sau prin depunerea în numerar la casieria unității militare, până la data și ora depunerii ofertei.

Informaţii suplimentare la sediul unităţii sau la telefon 0269/210972 int. 214, persoană de contact mr. Mircea VARNA, Secția Patrimoniu Imobiliar.

Căi de atac: Judecătoria Sibiu, str. Ocnei, nr. 33, telefon 0269217104, e-mail jud.sibiu@just.ro, în termenul legal.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 175/12.09.2022.

 

 

Lasati un comentariu