Rata șomajului în județul Satu Mare

• publicat la: 3 octombrie 2022
Rata șomajului în județul Satu Mare

La sfârșitul lunii august  2022, rata șomajului înregistrată în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare a fost de 3,03 %, în creștere cu 0,03  pp decât cea din luna iulie a  anului 2022 .

Din totalul șomerilor înregistrați la finele lunii august  2022, respectiv de 4.428 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Satu Mare, 461  au fost șomeri indemnizați și  3.967   neindemnizați.

Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii august se prezintă astfel:  725 șomeri provin din mediul urban și 3703  șomeri provin din mediul rural.

Cei mai mulți șomeri aveau între 40-49 de ani (1.203), urmați de cei din grupa de vîrstă între 30-39 de ani (992), la polul opus aflându-se persoanele între 25-29 de ani (269).

Structura șomajului pe grupe de vârste la finele lunii august  2022  se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4.428
< 25 ani 689
între 25-29 269
între 30-39 992
între 40-49 1.203
între 50-55 650
peste 55 ani 625

 

Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire,șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Satu Mare (55,71%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 29,29 % din totalul șomerilor înregistrați iar 6.21 % au absolvit învățământul profesional.Șomerii cu nivel de instruire liceal reprezintă 7.023 % din total șomeri înregistrați, cei cu studii superioare 1,42 %, iar cei cu învățământ postliceal 0,34%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:  2.382 persoane foarte greu ocupabile, 1.335 greu ocupabile, 521  mediu ocupabile, iar 190 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Lasati un comentariu