Termen limită pentru studenții cu pensii de urmaș

• publicat la: 20 octombrie 2022
Termen limită pentru studenții cu pensii de urmaș

Studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația  să prezinte Casei Județene de Pensii până la data de 25 octombrie 2022, adeverința în original din care să rezulte că în anul universitar 2022-2023 urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

În situația neprezentării până la data de 25 octombrie 2022 a adeverinței în original, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.

        Elevii beneficiari ai  unei pensii de urmaş, care au împlinit vârsta de 16 ani și care nu au prezentat  la Casa Județeană de Pensii, până la data de  25 septembrie 2022, adeverința că urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii, este necesar să o depună de urgență  la instituția noastră.  Această dovadă în original, care să ateste  că își continuă studiile, este necesară pentru pentru repunerea în plată a pensiei.

      Reamintim în acest sens că programul cu publicul al Casei Județene de Pensii este de luni până joi între orele 900-1300.

Lasati un comentariu