Se caută expert în comunicare la Carei în cadrul Asociației Asistenților Sociali Profesioniști PROSOCIAL

• publicat la: 7 decembrie 2022
Se caută expert în comunicare la Carei în cadrul Asociației Asistenților Sociali Profesioniști PROSOCIAL

Asociația Asistenților Sociali Profesioniști PROSOCIAL selectează, în vederea angajării pentru perioada decembrie 2022-decembrie 2023, un expert comunicare în cadrul proiectului „START pentru integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile din Carei”, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Se cere stabilitate psihică. Exclus  bloggerii analfabeți funcționali, care nu știu să facă diferența dintre ,,beneficiu,, și ,,a beneficia,,….experți în fake news-uri mai ales cele de tip ,,polițista falsă,,.

.

Asociația Asistenților Sociali Profesioniști „PROSOCIAL” și UAT Municipiul Carei implementează proiectul „START pentru integrarea socio-profesională a persoanelor vulnerabile din Carei”, cod proiect:
155597, depus în cadrul apelului POCU/717/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu
accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate. Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, în perioada 06.10.2022 – 31.12.2023.,
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea accesului la servicii socio-medicale și ocupare formală a 300 de persoane de vârstă activă, aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, din Zonele
Urbane Marginalizate ale municipiului Carei, inclusiv persoane de etnie romă, prin implementarea unor măsuri integrate și prin sensibilizarea a cel puțin 300 de persoane cu privire la aprecierea diversității.

Care sunt cunoștințele și calificările necesare?
 Studii superioare minim 3 ani, preferabil în domeniul comunicării, jurnalismului și/ sau cursuri
de perfecționare în domeniul relațiilor publice;
 Experiență: minim 1 an vechime în domeniul social/ comunicare/ antidiscriminare;
 Cunoașterea tehnicilor și a modalităților de promovare a imaginii organizației; • cunoștințe
de psihologie umană; • foarte bune abilități de comunicare și negociere; • receptivitate,
orientare către nou, flexibilitate și creativitate; • stabilitate psihică.

Expertul comunicare va fi angajat în cadrul Asociației Asistenților Sociali Profesioniști
PROSOCIAL, la punctul de lucru Carei, cu un număr de 504 ore/ contract, distribuite în
funcție de activitățile proiectului pe întreaga durată de implementare a proiectului, având
poziția specialist în relații publice, cod COR 243201.

Dacă sunteți interesat/ ă, așteptăm să ne transmiteți un mail/ scrisoare de intenție cu
prezentarea atuurilor personale relevante pentru poziția propusă însoțit de un CV, la
adresa: vali@prosocial.ro, pînă cel tarziu la data de 20 decembrie 2022.

Despre salarizare nu se face referire.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu