24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române

• publicat la: 24 ianuarie 2023
24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române

La data de 24 ianuarie 1859 avea loc Unirea Principatelor Române. Alexandru Ioan Cuza a fost domnitorul ales și de Moldova și de Țara Românească.

Adunarea Electivă a Ţării Româneşti îl alegea, în unanimitate, pe domnul Moldovei, Alexandru Ioan Cuza, şi ca domn al Ţării Româneşti (la 5/17 ianuarie 1859 Adunarea Electivă a Moldovei îl alesese, în unanimitate, ca domn pe colonelul Al. I. Cuza) (24.I/5.II). Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza a fost primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român.

Faptul împlinit la 24 ianuarie 1859 era considerat de Poarta Otomană și de Austria drept o încălcare a Convenției de la Paris, însă în textul Convenţiei din 1858 nu se stipula ca domnii aleși în cele două Principate să fie persoane separate.  În 1862, cu ajutorul unioniștilor din cele două țări, Alexandru Ioan Cuza a unificat Parlamentul și Guvernul, realizând unirea politică.

Jurământul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza

” Jur, în numele Prea Sfintei Treimi și în fața țărei mele că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesele patriei, că voi fi credincios Constituției în textul și în spiritul ei, că în toată domnia-mea voi priveghea la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitând toată prigonirea și toată ura, iubind deopotrivă și pe cei ce m-au iubit și pe cei ce m-au urât, neavând înaintea ochilor mei decât binele și fericirea nației române.
Așa Dumnezeu și compatrioții mei să-mi fie întru ajutor! “
.
La Mulți Ani România!
.
Și zvâcni codrul ca para,
Grâul tresări din somn,
Striga Roată: „Vrem cu țara,
Noi îl vrem pe Cuza domn!”
Striga Roată: „Vrem cu țara,
Noi îl vrem pe Cuza domn!”
Port aici cuvânt de cremeni
Despre muncă și dreptate,
Viata țării e asemeni
Inimii ce veșnic bate.
Voi, boieri, voi, gospodari,
Cum cireșii în grădină
După iarnă dau lăstari,
Birui-vom spre lumină.

Lasati un comentariu