Conferință de presă la Prefectura Satu Mare. Sinteza activității anului 2022

• publicat la: 22 februarie 2023
Conferință de presă la Prefectura Satu Mare. Sinteza activității anului 2022

Prefectul Radu Roca a convocat astăzi o conferință de presă pentru a prezenta sinteza activității instituției la un an de la preluarea mandatului. Alături de prefect au participat cei doi subprefecți, Romeo Pop și Altfatter Tamas precum și directorul de cancelarie Radu Iancu și secretarul general Cosmin Dorle.

Instituția Prefectului Județul Satu Mare are un stat de funcții care cuprinde 80 de poziții, aici fiind incluse posturile de demnitari și personalul de la serviciile de pașapoarte, permise și înmatriculări auto.

Execuția bugetară pentru anul 2022 s-a realizat cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor, controlul cheltuielilor, contabilizarea şi raportarea lor.

Cheltuielile realizate în anul 2022 cu încadrarea în bugetul alocat s-au ridicat la suma de 7.611.241 lei.

,,Instituția noastră este partener în cadrul unui proiect cu finanțare europeană care vizează consolidarea capacității administrative a instituțiilor implicate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru susținerea unui management performant prin implementarea și utilizarea unui sistem unitar de management al calității și performanței.

Am continuat calea unei instituții comunicative și transparente, atât în relația cu cetățenii, cât și cu mass-media. Principalele canale de comunicare rămân site-ul instituției, pagina de facebook, comunicate de presă, apariții în cadrul emisiunilor televizate, comunicări diverse.  Postările zilnice ale  instituției în anul 2022 au ajuns la un impact anual de peste 285.000 persoane, cu o creștere de 28% față de anul anterior.

Printre cele mai vizualizate postări sunt în continuare cele care au privit evenimentele care marchează sărbătorile naționale (Ziua Națională a României, Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua Drapelului), dar si cele privind activitatea instituției, precum și informările privind probleme de interes socio-economic din județul Satu Mare. Am organizat conferințe de presă, dar și evenimente publice, ședințe ale comisiilor sau colegiilor cu participarea mass-media.

În ultimul an instituția noastră a gestionat 171 de petiții dintre care 150 au fost adresate direct și 21 ne-au fost redirecționate de la alte instituții (inclusiv de la Secretariatul General al Guvernului respectiv de la Administrația Prezidențială).

Dintre acestea, 104 au fost rezolvate favorabil, 49 nefavorabil, 3 au fost clasate, iar 15 sunt în curs de soluționare.

Domeniile care ne-au fost sesizate de petenți privesc probleme de fond funciar (22), probleme sociale și edilitare (77), activitatea aleșilor  locali (32), alte domenii (40).

Pe parcursul anului 2022, am avut 160 de întâlniri la sediul instituției ori în teritoriu la care au participat 642 cetățeni, aceștia solicitând sprijin în diferite domenii, cum ar fi:

 • fond funciar;
 • edilitar-gospodărești,
 • gestionarea pășunii comunale, respectiv a fondului forestier;
 • avizarea unor activități economice, accesarea de fonduri europene;
 • emitere de documente de ședere pentru cetățeni refugiați din Ucraina, altele.

De asemenea, au fost susținute 25 de sesiuni de audiențe programate la care au participat 64 de persoane și 195 de ședințe de consiliere cu cetățenii ce s-au adresat Instituției Prefectului Județul Satu Mare, soluționate astfel:

 • 53 cazuri au fost soluționate imediat;
 • 65 persoane au fost îndrumate sᾶ depunᾶ memoriu;
 • 33 cetățeni au fost îndrumaţi către alte instituţii / structuri MAI pentru competentă soluţionare;
 • 1 caz în care s-a constituit comisie de control;
 • 46 cazuri pentru care s-a propus  soluție  petentului;
 • 5 cazuri în care s-au dispus activități de verificare/control instituțional;
 • 12 cazuri în care s-au sesizat autoritățile locale;
 • 44 cazuri pentru care s-a efectuat mediere interinstituțională,,  a declarat prefectul Radu Roca în cadrul conferinței de presă.

Au mai luat cuvântul fiecare dintre cei prezenți alături de prefect iar apoi, reprezentanții presei au adresat întrebări.

Daniela Ciută

 

 

Lasati un comentariu