Se anunță controale la angajatorii din domeniul turismului şi al serviciilor de alimentaţie publică

• publicat la: 8 februarie 2023
Se anunță controale la angajatorii din domeniul turismului şi al serviciilor de alimentaţie publică

În anul 2023 Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, va declanşa acţiuni de control, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul alimentaţiei publice, turismului şi comerţului, respectiv: restaurante, baruri, cafenele, fast-food-uri, activităţi de catering, hoteluri, moteluri, pensiuni, parcuri pentru rulote, campinguri, etc.

Un număr important de angajaţi din ţara noastră îşi desfăşoară activitatea în aceste domenii (în medie: 89.100 – hoteluri, respectiv 142.600 – restaurante).

Activitatea desfăşurată de lucrătorii angrenaţi în aceste domenii economice este influenţată şi de următorii factori:

  • caracterul sezonier de muncă – în acest sector sunt angajaţi mulţi lucrători sezonieri, care nu au timp să se adapteze la această activitate;
  • sunt angajaţi mulţi lucrători tineri care nu sunt obişnuiţi cu lucrul şi nu şi-au dezvoltat încă abilităţile necesare;
  • instabilitatea angajamentului forţei de muncă slab calificată;
  • rulajul forţei de muncă;
  • suplinirea lipsei de personal prin angajarea lucrătorilor de altă naţionalitate.

Securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor care desfăşoară activităţi în domeniul hotelier şi al serviciilor de alimentaţie publică trebuie să fie permanent în atenţia angajatorilor, deoarece aceşti lucrători sunt expuşi la o serie întreagă de riscuri de accidentare la locul de muncă.

La nivel naţional, situaţia accidentelor de muncă şi bolilor profesionale înregistrate în perioada 2018 – sem.I 2022 este următoarea:

  • Hoteluri şi alte facilităţi de cazare – 126 accidente, din care 1 mortal şi o boală profesională;
  • Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie – 533 accidente, din care 5 mortale şi un număr de 4 boli profesionale.

În aceeaşi perioadă în judeţul nostru au fost înregistrate 3 accidente de muncă, toate în domeniul Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie din care unul mortal (o femeie barman ucisă în 2018 la locul de muncă).

Scopul campaniei naţionale este de creştere a gradului de conştientizare, atât a angajaţilor cât şi a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării la locul de muncă a legislaţiei specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Acţiunea se desfăşoară pe parcursul trimestrelor I-III 2023 şi urmăreşte eliminarea sau diminuarea riscurile existente, identificarea echipamentelor de muncă, în special cele sub incidenţa ISCIR (lifturi, centrale de producere a apei calde, alte echipamente care pot prezenta în exploatare riscuri pentru lucrători), verificarea modului de instruire a angajaţilor şi de însuşire a instrucţiunilor predate, asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor, precum şi verificarea modului în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

 

Lasati un comentariu