Campanie de prevenire a accidentelor de muncă în domeniul construcțiilor. Tăcere despre accidentul mortal de muncă de la Carei

• publicat la: 9 martie 2023
Campanie de prevenire a accidentelor de muncă în domeniul construcțiilor. Tăcere despre accidentul mortal de muncă de la Carei

Având în vedere numărul de accidente de muncă înregistrat în acest domeniu de activitate în anii precedenţi, precum și gravitatea acestora, Inspecția Muncii consideră că se impune continuarea acțiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și asupra modului în care angajatorii realizează măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă, în șantierele temporare și mobile.

Având în vedere numărul de accidente de muncă înregistrat în acest domeniu de activitate în anul 2022, Direcţia de Control Securitate şi Sănătate în Muncă a considerat că se impune intensificarea acţiunilor de verificare şi monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi asupra modului în care angajatorii realizează măsurile de securitate şi sănătate dispuse de inspectorii de muncă, în şantierele temporare şi mobile.

Faţă de aceeaşi perioada a anului 2021 numărul de accidentaţi mortal a crescut cu 11,4% – reprezentând 21,44 % din totalul accidentaţilor mortal din domeniul construcțiilor.

Situaţia se datorează caracteristicilor muncii în acest domeniu de activitate, respectiv:

 • nivelul, în mare măsură, scăzut al pregătirii personalului;
 • caracterul sezonier al lucrărilor;
 • modificarea continuă a mediului de muncă;
 • modificarea frecventă a locaţiei;
 • procent ridicat de lucrători fără forme legale;
 • pericolelor de accidentare existente în mediul de muncă.

În anul 2022, în judeţul Satu Mare au fost înregistrate 9 accidente de muncă în acest domeniu de activitate, din care unul mortal şi 8 cu incapacitate temporară de muncă.

Pentru anul 2023, campania va urmări în special modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor, respectiv implementarea acestora.

  Obiectivele campaniei sunt:

 • creşterea gradului de implicare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălţime, al surpării malurilor la lucrările de excavaţii. Asigurarea de echipamente colective şi individuale de protecţie
 • respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor
 • implementarea măsurilor de siguranţă la utilizarea instalaţiilor de ridicat
 • elaborarea instrucţiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi a locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor
 • amenajarea locurilor de muncă situate la înălţime cu sisteme de protecţie colectivă, cum sunt balustradele solide (suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară)
 • verificarea dacă platformele sau plasele de prindere, sunt montate pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime în baza unui proiect tehnic
 • utilizarea, la lucrările de săpături, a mijloacelor de protecţie colectivă împotriva surpării terenului-sprijiniri de maluri, pe întreaga înălțime a malului în zona de acțiune a lucrătorilor, conform proiectelor; asigurarea unor căi sigure pentru intrarea şi ieșirea lucrătorilor din zona de excavații
 • verificarea respectării unei distanţe suficiente faţă de excavaţii a grămezilor de pământ, materialelor şi vehiculelor în mişcare 
 • În lunile aprilie-noiembrie 2023 se vor efectua controale privind modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor și se vor organiza dezbateri în cadrul I.T.M. Satu Mare cu principalii actori din județ cu activitate în acest domeniu.

Încă nu s-a emis un comunicat oficial despre accidentul mortal de muncă de la Carei din 6 noiembrie 2020 deși la fața locului au fost prezente toate structurile din MAI. Pentru firmele de casă ale Primăriei Carei nu se sancționează nerespectarea acelorași reguli ca și pentru alte societăți?

La doi ani de la accidentul mortal de muncă de la Carei nu s-a emis niciun comunicat

Buletin de Carei

 • Buletin de Carei se confruntă cu cenzura pe rețelele de socializare și pe internet. 
 • Intrați zilnic direct pe site pentru a vă informa. Contactați-ne: AICI.
 • Dacă apreciați munca noastră, vă invităm să dați un Like și să distribuiți pagina de Facebook.

Lasati un comentariu