Din arhivele anului 1910. Românii din Transilvania sub ocupația austro-ungară erau împiedicați să se angajeze în România neocupată

• publicat la: 25 martie 2023
Din arhivele anului 1910. Românii din Transilvania sub ocupația austro-ungară erau împiedicați să se angajeze în România neocupată

Activitatea consulatului maghiar din București

1.Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale.

Notă din 11 Ianuarie 1910 (Fond Direcția Poliției și Siguranței Generale – dosar 70/1910).

La școala ungară romano-catolică a avut loc astăzi examen cl. I, II și III secundară de fete. A asistat și consulul general ungur care a pus numeroase întrebări din geografia Ungariei, istoria ei și mai cu seamă din Constituția Ungariei.

A fost mulțumit, dar a recomandat să se facă o predare mai intensivă a Constituției Ungariei.

2.Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale.

Notă Nr. 1080 din 9 Februarie 1910 (Fond Direcția Poliției și Siguranței Generale – dosar 70/1910).

Primul ministru al Ungariei, Carol Kuhen-Hedervary, în calitatea sa de ministru de interne, a dat o circulară tuturor prefecților de județ, prin care se ordonă să nu mai permită grupurilor de lucrători români din Transilvania să se angajeze la lucru în România și să nu mai emită pașapoartele ce se cer în acest scop. Această ordonanță nu se referă la muncitorii unguri și săcui.

Baza acestei ordonanțe a ministrului președinte e faptul că conform cercetărilor, fiecare lucrător transilvănean român ce se înapoiază din România devine un credincios fanatic al spiritului naționalist. Pentru împiedicarea acestui fapt a trebuit să dea ordonanța de mai sus.

Această ordonanță a fost adusă – confidențial – la cunoștința consulatelor ungurești din România, pentru a se comunica – strict confidențial – administratorilor de moșii unguri, angajați la moșiile din România.

..

Activitatea școlilor maghiare din România

Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale. Divizia 1. Brigada 1.

Notă din 14 Februarie 1910. Agent nr. 9 (Fond Direcția Poliției și Siguranței Generale – dosar 70/1910)

La școala ungară din str. Polonă No. 25 este ca directoare Dna Ana Bajnavics. Dsa a spus: „Conform regulamentului dat de Ministerul Cultelor și Instrucțiunilor Publice, de aci, trebuie ca o directoare a unei școli străine să știe și limba română, despre care e supusă unui examen; eu la primul examen ce am dat, am picat neștiind să vorbesc românește și acum trebuie să dau un alt examen și din această cauză urăsc și scârbesc atât limba română cât și pe toți românii. Chiar dacă nu aș ieși la examen, Ministerul român nu are ce să-mi facă, fiindcă nu voi învăța această limbă și odată ce am ca protector pe dl Kuczka Augustin, inspector al școalelor, nu mă tem de nimeni și nici chiar de regulamentul Ministerului”.

Lasati un comentariu