În județul Satu Mare s-au născut 3285 de copii în anul 2022. Raportul Direcției de Sănătate Publică

• publicat la: 22 martie 2023
În județul Satu Mare s-au născut 3285 de copii în anul 2022. Raportul Direcției de Sănătate Publică

Prefectul Radu Roca, alături de subprefectul Altfatter Tamás, a convocat ședința lunară a Colegiului Prefectural, pe ordinea de zi fiind propuse două teme de prezentare și dezbatere.

În prima parte a ședinței, Macrina Mihai, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Satu Mare, a făcut o prezentare a principalelor aspecte ale activității desfășurate de către instituție în anul 2022 pentru evaluarea, coordonarea şi monitorizarea asigurării asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul judeţului (Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare cu secţia exterioară Tăşnad, Spitalul Municipal Carei, Spitalul Orăşenesc Negreşti-Oaş, Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare cu secţie exterioară Bixad), respectiv pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului.
De asemenea Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Satu Mare a coordonat şi evaluat programele naţionale de sănătate care s-au derulat pe teritoriul judeţului.
Au fost prezentate principalele elemente de analiză a stării de sănătate a populației județului, respectiv numărul de născuţi vii (3.559 în 2019, 3.538 în 2020, 2.884 în 2021 și 3.285 în 2022) și mortalitatea în anul 2022 pe principalele grupe de cauze medicale, unde județul Satu Mare se încadrează în general sub media națională (bolile aparatului circulator – 588,0; tumori – 190,6; bolile aparatului digestiv 79,6; traumatisme, otrăviri 37,6; tuberculoza 2,9; diabet şi alte boli de nutriţie 1,3 – date exprimate în număr decese la suta de mii de locuitori).
Rezultatele Programului naţional de imunizări în anul 2022 însumează peste 56000 de doze de vaccin inoculate, din care 23000 realizate la vârstele prevăzute în calendarul național de vaccinare și 33000 vaccinări la grupele populaționale la risc (antigripal, anti HPV, anti Covid19).
În anul trecut, urmare a realizării activității de estimare a acoperirii vaccinale la vârsta de 24 luni pentru copiii născuți în luna iulie 2020 când au fost evaluate antecedentele vaccinale pentru 213 copii, a fost raportat un procent de 22,54% copii incomplet vaccinați din eșantionul studiat, 8,45% provenind din mediul urban, respectiv 14,09% provenind din mediul rural.
Neprezentarea este principalul motiv al nevaccinării corespunzătoare vârstei, atât la total, cât și pe medii de rezidență. Plecarea în străinătate reprezintă o pondere importantă între motivele nevaccinării, valori mai mari fiind înregistrate în mediul rural.
Au mai fost prezentate rezultatele Programului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare dar și ale activității de supraveghere şi control a infecţiilor asociate asistenței medicale în unităţile sanitare în anul 2022, respectiv de supraveghere şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale, a riscurilor ocupaţionale biologice la personalul medical şi profilaxiei postexpunere.
Cu ocazia acţiunilor de inspecţie şi control în sănătate publică au fost constatate diferite deficienţe sau neconformităţi la normele de igienă, fiind luate măsuri în conformitate cu legislaţia sanitară în vigoare, respectiv 65 sancţiuni contravenţionale (total 74200 lei amenzi), au fost retrase de la comercializare 24,7 kg produse alimentare, 2043,15 l şi 2087,5 kg produse biocide, fiind instrumentate 84 de sesizări. De asemenea, în cadrul SRAAF (Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje) au fost gestionate 4 alerte la produse alimentare.

La final, ca elemente de noutate legislativă, au fost prezentate noile reguli de acces ale vizitatorilor la pacienții internați în unitățile sanitare publice, Ordinul ministrului sănătății nr. 3670 din 06.12.2022 fiind emis cu scopul de a reduce riscul de agravare a stării de sănătate a pacienţilor internaţi prin prezenţa prelungită a vizitatorilor/aparţinătorilor (posibil purtători de agenţi patogeni pe aparatul respirator şi digestiv), afectarea minimă a circuitelor funcţionale desfăşurate în activitatea curentă a secţiilor şi procedurarea riguroasă a comunicării între medicul curant/medic de gardă cu aparţinătorii pacienţilor privind starea clinică şi evoluţia bolii pe perioada internării.

Lasati un comentariu