Peste 235 milioane de lei alocă Guvernul pentru minorități în domenii precum cultură, religie, educație. Nimic pentru românii cuprinși în Legea 154/2021

• publicat la: 20 martie 2023
Peste 235 milioane de lei alocă Guvernul pentru minorități în domenii precum cultură, religie, educație. Nimic pentru românii cuprinși în Legea 154/2021

La ședința de Guvern din data de 15 martie 2023 s-a votat pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022.

Actul normativ prevede alocarea sumei de 236,75 milioane lei celor 19 organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale reprezentate în Parlamentul României și membre ale Consiliului Minorităților Naționale.

bani minoritati

Asistența financiară acordată va permite derularea de către acestea a unor evenimente culturale și științifice, seminare, colocvii, dezbateri, simpozioane și va oferi cetățenilor aparținând minorităților naționale oportunitatea de a se manifesta în domenii, precum cultură, religie, educație.

Totodată, suma de 4,893 milioane lei se alocă Departamentului pentru Relații Interetnice pentru activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale precum și de combatere a intoleranței. DRI centralizează lunar sumele solicitate de organizațiile aparținând minorităților naționale.

Minoritățile din România sunt din nou discriminate pozitiv, multe asociații culturale românești fiind excluse de la sprijin financiar. Și urmașii românilor persecutați etnic în 1940 sunt mereu amânați de la plata indemnizațiilor, indemnizații care se alocă deja pentru urmașii minoritarilor prevăzuți de aceeași Lege 154/2021.

Legea 154/2021 nu își face efectul și pentru urmașii românilor persecutați etnic în 1940.

Scoateți cuvântul României din expresia ,,Guvernul României,, până nu se va restabili egalitatea  în drepturi între toți cetățenii români!

STOP Discriminării!

Buletin de Carei

Lasati un comentariu