Se restituie unele contribuții de asigurări sociale de sănătate

• publicat la: 1 martie 2023
Se restituie unele contribuții de asigurări sociale de sănătate

Având în vedere publicarea în 17 februarie 2023, în Monitorul Oficial, a Ordonanței de urgență nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate, contribuția de asigurări sociale de sănătate, reținută din veniturile din pensii în perioada 1 ianuarie – 27 decembrie 2022, aferentă perioadei 1 ianuarie – 27 decembrie 2022, va fi restituită,  din oficiu,  lunar, în perioada 1 martie 2023 – 28 februarie 2024. 

Restituirea eşalonată a contribuției de asigurări sociale de sănătate se aplică şi în cazul hotărârilor judecătoreşti devenite executorii în perioada 28 decembrie 2022 – 28 februarie 2023.

 În cursul termenului precizat mai sus, respectiv 1 martie 2023 – 28 februarie 2024, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

 Măsura de restituire a contribuției de asigurări sociale de sănătate nu vizează persoanele cărora li se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi cărora, în urma reţinerii acestor sume, nu le-au fost diminuate cuantumurile nete ale pensiei aflate în plată în anul 2022.

 În cazul decesului titularului drepturilor de pensie, restituirea sumelor cuvenite se va efectua către moştenitorii legali ai acestuia, pe baza unei cereri depuse la Casa Judeteană de Pensii, în evidenţa căreia se afla titularul dreptului la data decesului.

 

                                           

Lasati un comentariu