INFORMAȚII LEGATE DE VIITOAREA LEGE A PENSIILOR

• publicat la: 27 noiembrie 2023
INFORMAȚII LEGATE DE VIITOAREA LEGE A PENSIILOR

Având în vedere numeroasele solicitări de informatii adresate Casei Judetene de Pensii Satu Mare, legat de noutățile din noua lege a pensiilor, institutia prezintă publicului larg aceste informatii de noutate. 

     Astfel, actul normativ privind reforma sistemului de pensii intentionează să aducă echitatea între pensionari și va consolida principiul contributivității, proiectul de lege axându-se pe eliminarea inechităților în sistem și adecvarea pensiilor mici.

     Formula de calcul a pensiilor va fi diferită, respectiv se va înmulți valoarea punctului de referință cu numărul total de puncte de contributivitate și anume, formula va fi: PENSIE=VPR x NR. TOTAL DE PUNCTE (în care numărul total de puncte va fi contituit din = puncte  din contributivitate+puncte stabilitate+puncte asimilate/necontributive).  Noutatea în cadrul formulei o reprezintă numărul de puncte de stabilitate acordate pentru anii contributivi realizați peste 25 de ani, respectiv:

  • 0,50 puncte/an, pentru anii din intervalul 26-30 inclusiv;

  • 0,75 puncte/an, pentru anii din intervalul 31-35 inclusiv;

  • 1 punct/an, pentru anii din intervalul 36-40.

Aceste puncte se vor acorda doar pentru anii contributivi care nu se suprapun peste anii de pensie, reprezentând stimulente pentru prelungirea vieții profesionale.

     Proiectul de lege mai prevede doar patru tipuri de pensie respectiv pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată,  pensia de invaliditate și pensia de urmaș.

  În cazul pensiei pentru limită de vârstă trebuie îndeplinite cumulativ condițiile de vechime minimă și vârstă standard de pensionare, accesul la pensia de limită de vârstă fiind condiționat de  realizarea unui stagiu minim de cotizare de 15 ani contributivi, la realizarea acestui stagiu neluîndu-se în considerare perioadele asimilate și perioadele necontributive. Exceptia o constituie perioada de maternitate/paternitate care va fi luată în considerare la calculul vechimii necesare pentru a solicita pensie.

     Accesul la pensia anticipată este condiționat de realizarea unui stagiu complet de 35 de ani, iar în cazul depășirii acestuia cu 5 ani( nu cu 8 ani cum este în prezent), persoana  intrând direct în pensie de limită de vârstă.   Persoanele care au depășit stagiul de cotizare cu cel mult 5 ani  vor fi penalizate cu maxim 24%.

    Referitor la pensia de invaliditate, vor exista în continuare trei grade de invaliditate, noutatea fiind legată de redefinirea acestor grade: grav, accentuat sau mediu și de faptul că, pentru oricarea dintre gradele de invaliditate, capacitatea de muncă poate  fi păstrată,  pentru a se da posibilitatea desfășurării unor activităti profesionale.

     Referitor la pensia de urmaș se mentin prevederile din legislatia existentă.

      Se va face valorificarea tuturor sporurilor în sensul  că se vor lua în considerare atât sporurile permanente cât și cele acordate sporadic, respectiv se vor valorifica toate veniturile brute realizate pentru care s-au datorat contributiile de asigurări sociale, respectiv acord global, plata cu ora, al treisprezecelea salariu, premii etc.

       Egalizarea vârstelor standard pentru bărbați și femei se va face eșalonat până în 2035. În prezent,  atingerea varstei standard de pensionare  la  femei de 63 de ani se face eșalonat până în 2030.  

     O altă noutate este reducerea vârstei standard de pensionare pentru femeile cu mai mulți copii.  

       Femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei de pensionare astfel: 6 luni pentru primul copil, un an pentru doi copii…mergând cu reducerea până la 3 ani si 6 luni pentru 7 copii. Aceasta reducere se aplică și în cazul în care numărul de copii cuprinde și copii adoptati și crescuți pe o perioada de cel putin 13 ani.

    Cumpărarea de vechime  se va putea realiza pentru oricare 6 ani din perioada necontributivă și va putea fi utilizată tot pentru  solicitarea pensiei de limită de vârstă, deci nu și pentru alte categorii de pensie.

     Reanalizarea condițiilor de muncă și speciale:  Noutatea principală vine din faptul că la toți pensionarii care au lucrat în grupe superioare de muncă, respectiv în conditii speciale și deosebite de muncă, varsta standard de pensionare se diminuează cu 3 ani. De exemplu: reducerea varstei standard de pensionare pentru activitătile desfășurate în grupa I de muncă și /sau în conditii speciale de muncă de 13 ani se diminuează  la maxim 10 ani, iar reducerea varstei standard de pensionare pentru activitatile desfasurate în grupa a II a și /sau conditii deosebite de 10 ani se diminueaza la maxim 7 ani. Ca și în legislatia aflată în vigoare s-au păstrat câteva exceptii.

    Alt beneficiu îl constituie acordarea unui număr fix de puncte pentru fiecare lună de activitate realizată în conditii speciale. Dacă în prezent se acordă o majorare de 25% sau 50% pentru fiecare punctaj lunar realizat de persoana care a lucrat în conditii deosebite/speciale de muncă, propunerea vizează acordarea unui număr de puncte fix, de respectiv 0,25 puncte și 0,50 puncte pentru fiecare an realizat în conditii superioare de muncă.  Pentru mineri și persoanele  care au lucrat în zonele I și II de radiatii se va acorda cate un punct pentru fiecare an lucrat în conditii specifice de activitate.

S-a revizuit anexa 3 a legii pensiilor, care cuprinde lista unitătilor cu activităti încadrate în conditii speciale. Din 147 de unități, câte există azi în Legea 263/2010 au rămas 46 de unități. 

Prin proiect s-au eliminat unele functii  din anexa 4 la Legea 263/2010 cuprinzând profesiile din activitatea artistică, ale căror locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale, în sensul că, dacă în prezent în anexă  sunt 10 functii, după revizuire au rămas doar 4 functii. S-a propus eliminarea jongleorilor, clovnilor, cascadorilor, dansatorilor, calaretilor de circ, a dresorilor de animale.

Referitor la persoanele cu dizabilități, se mențin reducerile din vârsta standard de pensionare, de 15 ani pentru asiguratii cu handicap grav, dacă au realizat cel putin o treime din stagiul complet de cotizare, cu 10 ani pentru asiguratii cu handicap accentuat, dacă au realizat cel putin două treimi din stagiul complet de cotizare, cu 10 ani pentru asiguratii cu handicap mediu, dacă au realizat stagiul complet de cotizare. Noutatea în cazul acestora în proiect este că, persoanele care lucrează în condiții de handicap grav sau accentuat vor primi o majorare cu un număr de puncte fix de 0,5 pct și 0,25 pct pentru fiecare an realizat în conditiile enumerate mai sus.   

   Indemnizația minimă socială se va acorda în continuare pentru pensionarii cu venituri mici, urmând ca, de la 01 ianuarie 2024 aceasta să crească, conform  proiectului de lege la  1281 de lei.

Referitor la cresterea vârstei standard de pensionare, nu va fi nicio crestere a vârstei standard de pensionare, a stagiului minim de cotizare sau a stagiului complet de cotizare în următorii ani, conform noului proiect.  Cât despre măririle de pensii, acestea sunt cele deja anuntate, prima fiind de la 1 ianuarie 2024, cu 13,8%. 

comentarii

de Iurcut Dumitru la 27 noiembrie 2023 - 19:51

Am rugămintea să explicați art.147 din lege mai pe înțelesul tuturor cine sunt persoane care pot beneficia de aceasta prevedere?

Lasati un comentariu