Pataki Csaba vrea împrumut de 25.000.000 lei pentru Consiliul Județean. La Carei lasă în ruină o clădire monument istoric

• publicat la: 29 noiembrie 2023
Pataki Csaba vrea împrumut de 25.000.000 lei pentru Consiliul Județean. La Carei lasă în ruină o clădire monument istoric

Miercuri, 29 noiembrie 2023, la ora 12:00, va avea loc o ședință  ordinară a Consiliului Județean Satu Mare. Nici pe această Ordine de Zi nu este nimic prevăzut pentru reabilitarea clădirii monument istoric  de la Carei, clădire aflată în proprietatea CJ Satu Mare. Pentru cine se pregătește terenul după ruinarea clădirii?

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare din data de 29.11.2023, ora 12:00  

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general consolidat al Judeţului Satu Mare pe anul 2023

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 25.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuință, a Listei solicitanților care nu au acces la locuință și a Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în mod exclusiv pentru specialiști din sănătate, din fondul de locuințe A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Județean Satu Mare

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr.141/2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții(DALI), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 196C Pișcolt (DN19) – Andrid (Intersecție DJ 108M)”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Oganigramei și a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Filarmonicii de Stat “Dinu Lipatti” Satu Mare 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 102/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Modernizarea drumului județean DJ193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1+300 – 41+300” 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului ‟Modernizarea drumului județean DJ193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1+300 – 41+300”

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ‟Modernizarea drumului județean DJ193 Satu Mare – Borlești – Limita de județ Maramureș, km 1+300 – 41+300” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea depunerii lui spre finanțare în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Județului Satu Mare cu unitățile administrativ-teritoriale din județul Satu Mare în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL SATU MARE 

 2. DIVERSE

Unde sunt banii alocați în regim de urgență de Consiliul Județean Satu Mare pentru clădirea monument istoric din Carei?

Afaceri imobiliare sau incompetență? Ruinarea voită a unei clădiri din Carei

A-l lăuda pe Pataki Csaba pentru că semnează contracte de execuție de lucrări la infrastructura județului din bani publici  e ca și cum ai lăuda un bancomat că ți-a dat bani

 

Lasati un comentariu