Activitatea ITM pe anul 2023. Nimic despre accidentul mortal de muncă de la Carei

• publicat la: 26 ianuarie 2024
Activitatea ITM pe anul 2023. Nimic despre accidentul mortal de muncă de la Carei

În cursul anului 2023, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare, au efectuat 2.009 controale, din care 1.143 controale în domeniul relaţiilor de muncă şi 866 controale în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost sancţionaţi  1.015 angajatori, s-au aplicat  în total  1.728 sancţiuni, din care 215 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 1.570.500 lei şi 1.513 avertismente. S-au dispus de către inspectorii de muncă 2.862 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

  1. Control Relații de muncă

În cursul anului 2023  s-au efectuat 1.143 controale în domeniul relaţiilor de muncă, au fost sancţionaţi  315 angajatori, s-au aplicat  în total  504 sancţiuni, din care 162 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 1.200.000 lei şi 342 avertismente. S-au dispus de către inspectorii de muncă 1.594 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Cu ocazia controalelor efectuate la punctele de lucru ale angajatorilor, în cursul anului 2023, au fost depistaţi 48 de angajatori folosind muncă nedeclarată şi 3 angajatori folosind muncă subdeclarată. La cei 51 de angajatori depistaţi cu muncă nedeclarată şi subdeclarată, au fost identificate 64 persoane prestând muncă nedeclarată şi 6 persoane care prestau muncă subdeclarată.Pentru folosirea muncii nedeclarate şi subdeclarate au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 950.000 lei.

  1. Control securitate și sănătate în muncă

În domeniul securității și sănătății în muncă, în cursul anului 2023,  au fost efectuate    866 controale, fiind constatate 1.224 deficiențe (neconformități față de prevederile  legale). Au fost aplicate 1.224 sancțiuni contravenționale,  din care 53 amenzi în valoare totală de 370.500 lei și 1.171 avertismente. Au fost dispuse 1.268 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

În anul 2023 au fost înregistrate 70 de persoane accidentate din care două accidente au fost mortale. Sectoarele economiei naţionale în care au fost înregistrate cele mai multe accidente de muncă sunt: industria alimentară, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, construcţii de clădiri, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea de mobilă, lucrări de geniu civil şi administraţia publică şi apărare.

                 III.Evidența muncii

În cursul anului 2023 au fost eliberate 454 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM, 3.673 certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii. În anul 2023 au fost eliberate 174 carnete de muncă către titulari şi 8.249 carnete de muncă se află în evidenţa I.T.M. Satu Mare, fiind neridicate de către titularii acestora.

IV.Soluționarea petițiilor și solicitărilor de informații

În anul 2023 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare un total de 1.931 petiții şi solicitări de informaţii din care 419 sesizări de la persoane fizice și 1.512 solicitări de informații, comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

S-au împlinit 3 ani de la accidentul mortal de muncă de la Carei. Caz mușamalizat

 

Lasati un comentariu