Important pentru pensionari! Solicitarea Casei Județene de Pensii Satu Mare

• publicat la: 22 februarie 2024
Important pentru pensionari! Solicitarea Casei Județene de Pensii Satu Mare

       În vederea realizării bazei de date care cuprinde veniturile lunare, brute sau nete, după caz, realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 care nu au fost valorificate la calculul drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată, pensionarii sistemului public de pensii pot prezenta Casei Județene de Pensii Satu Mare adeverinţe eliberate de către unitatea angajatoare ori de către deţinătorul legal al arhivei, prin care se certifică venitul lunar realizat, brut sau net, după caz, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, conform modelului de adeverință prevăzut în Anexa la Ordinul nr. 487/2021, model existent atât pe site-ul Casei Județene de Pensii Satu Mare cât și la ghișeul de relații cu publicul din cadrul instituției noastre.

Precizăm că în termen de 6 luni de la 01.09.2024, pensiile din sistemul public vor fi recalculate prin valorificarea adeverințelor menționate mai sus, iar drepturile rezultate în urma recalculării se vor acorda începând cu aceeași dată.

  adeverinta_487

 

Lasati un comentariu