Personalități careiene de talie națională și internațională. Prof.univ.dr.Ioan Condor la 90 de ani

• publicat la: 15 februarie 2024
Personalități careiene de talie națională și internațională. Prof.univ.dr.Ioan Condor la 90 de ani

Astăzi spunem LA MULȚI ANI unei personalități de seamă ce și-a făcut studiile la Liceul Vasile Lucaciu din Carei, prof.univ.dr.Ioan Condor, Membru de Onoare la Asociațiunea ASTRA Despărțământul  ,,Aurel Coza,, Carei.

Excelența sa împlinește azi frumoasa vârstă de 90 de ani.

Să aveți parte de sănătate și multă putere în tot ceea ce faceți pentru neamul nostru românesc.

În cinstea acestei importante aniversări, neobositul Vasile Cristescu de la revista Dacia Nemuritoare îi consacră o pagină în care menționează imensa sa activitate  atât pe plan profesional cât și pe plan cultural. Deși momentan locuiește la București vine an de an la Carei pentru a se întâlni cu foștii săi colegi  sau pentru a participa la manifestările importante ale ASTRA Carei. Într-una dintre aceste vizite a făcut și o donație Bibliotecii Municipale Carei.

Din analiza activității și consultarea enciclopediilor în care domnul profesor apare, rezultă, în esență, următoarele:
Născut: 15.02.1934, Eriu Sâncrai, Satu Mare (descendent al moților).
Studii: 1945-1952, Liceul dr. „Vasile Lucaciu”,  Carei, Județul Satu Mare; 1953-1958, Facultatea de Drept la Universitatea „Victor Babeș”, Cluj-Napoca.
I. Specializări postuniversitare: 1999, Doctor în Drept al Universității din București, teza de doctorat cu titlul „Evitarea dublei impozitări internaționale”, care a fost publicată, fiind o lucrare valoroasă și de referință; 1975, Drept internațional privat și comercial organizat de Ministerul Comerțului Exterior; 1996,
Drept bancar și financiar la Institutul Universitar Internațional, Luxemburg și Asociația Europeană pentru Drept Bancar și Financiar al Uniunii Europene, Bruxelles, Belgia; 1980, Organizații Economice și Financiare Internaționale Facultatea Internațională de Drept Comparat, Strasbourg, Franța;
Evoluție profesională: 1958 – 1961, avocat, Colegiul de Avocați, Satu Mare; 1961 – 1965, consilier juridic principal, Combinatul 1 Mai, Satu Mare; 1965 – 1972, judecător, Judecătoria Răcari, Bolintin Vale; 1968 – 1972, președinte al Judecătoriilor Bolintin Vale și Buftea; 1972 – 1988, consilier juridic șef în Ministerul Finanțelor; 1988 – 1989, consilier juridic șef în Centrala CEC București; 1990 – consilier parlamentar la CPUN București; 1990 – 1993, consilier parlamentar la Camera Deputaților; 1993 – 1998, consilier de conturi, Curtea de Conturi a României; 1999 – 2002, președintele Curții de Conturi a României.
Paralel cu activitatea profesională a desfășurat o bogată activitate științifică și didactică: 1980 – 1994, asistent/lector universitar, Academia de Studii Economice din București; 1995 – 2000, conferențiar/profesor universitar doctor, Universitatea Hyperion; 2000 – 2011, profesor universitar, Universitatea Spiru Haret; profesor universitar/decan, Facultatea de Drept și Administrație Publică București/Brașov, Universitatea Spiru Haret; 2004 – 2011 Conducere Masterat la disciplinele Impozite directe, Evitarea dublei impozitări internaționale și Drept comunitar.
Recunoaștere internațională și realizări deosebite: 1978 –2006, corespondent permanent al Biroului Internațional de Documentare Fiscală, Amsterdam, Olanda; participant la 25 de congrese internaționale în domeniile drept financiar, comercial și bancar; 30 cărți publicate, din care 3 publicate în străinătate,
Anglia și Olanda; autor în domeniile de specialitate drept fiscal și bancar, la peste 250 de articole și studii publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale din care 30 în reviste și alte culegeri internaționale; a elaborat și lansat două noi discipline de studiu în învățământul superior: Drept fiscal și Financiar (1996) și Evitarea dublei impozitări internaționale (1999), pe care le-a consolidat în două tratate cu același titlu (540 pag, respectiv 445 pag); a inițiat și a colaborat la elaborarea și aplicarea a numeroase și importante legi mai ales în domeniile dreptului finanțelor publice, drept fiscal și drept bancar.
Publicații – exemple: 1999 – „Evitarea dublei impozitări internaționale”, Editura „Monitorul Oficial”, București; 1994 –„Drept financiar”, Editura „Monitorul Oficial”, București;
2007 – „Drept fiscal”, Editura Fundației „România de Mâine”, București; 2002 – „Accizele. Excise Duties”, Editor „S.C. Condor Consulting & Taxation” S.R.L., București; 2006 –„Dreptul finanțelor publice”, Editura Fundației, „România de Mâine”, București; 2002 – „Drept vamal și fiscal”, Editura „Lumina Lex”, București; coautor 2001 – „Repertoriu de practică judiciară a instanțelor de judecată ale Curții de Conturi pe anii 1977-1999”, în două volume, Editura „Tribuna economică”, București; 1998 – Impozitele, taxele și contribuțiile datorate de persoanele juridice, editor „Tribuna economică, Buc.; 2008 – coautor, „Constituția României. Comentariu pe articole”, Editura C. H. Beck, București; „Taxation în European Socialist Countries”, 2 volume, Published by International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam (Olanda), 1981-1989; „Taxation & Investment în Central and East European Countries”, în 3 volume, 1993, Edited by Internațional Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam (Olanda).

Ordine, diplome: Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de „Cavaler”, acordat prin Decretul Președintelui României nr. 422 din 26 mai 2014, Brevet S.C. Cavaler nr. 1164; „Medalia 75 ani de la Marea Unire 1918-1993” Alba Iulia; 1986 –„Diploma de Merit”, Ministerul Finanțelor; 1997 – „Diploma
de Merit de la Editura Tribuna Economică S.A.”, București;
2011 – „Diploma de Excelență pentru activitate meritorie în învățământul superior”, Universitatea Spiru Haret, București;
2008 – „Diploma de Onoare de la Uniunea Juriștilor din România”; 2000 – „Outstanding intellectuals of the 21 st Century”– International Bibliographical Centre Cambridge, England.
Membru în Asociații și Organizații: 1958 – 2005, membru „Asociația/Uniunea Juriștilor”; 1975 – 1989, membru național al Comitetului Internațional de Organizare a Simpozioanelor de Drept financiar și bancar; 1991 – 2002 Membru International Institute Public of Financed, cu sediul în Saarbrücken, Germania.
Enciclopedii și dicționare:

Inclus în „Enciclopedia Personalitățiilor din România”, ediția a VI-a 2009, Editor Hübners Who is Who, redacția România, București; „Dicționarul Personalitățiilor din România. Bibliografii contemporane”, redacția Romanian Bibliographic Institute, ONG Eco – Europa, ediția 2011, editura
Anima, București 2011; Enciclopedia „ Personalități Române și Faptele lor. 1950-2010”, vol. 59, editor, Constantin Toni Dârțu, Editura Stud IS, 2014, Iași; 2016: „Dicționar. Oameni de seamă ai Societății Cultural – Patriotice «Avram Iancu» din România”, autori Vasile Lechințan, Vasile Șt. Tutula, Editura „Ecou
Transilvan”, 684 pag.
II. Activitatea cultural-patriotică recentă.
1. Asociația „Avram Iancu” București: Astfel, la data de 2 iunie 2011 – devine membru al „Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu” din România”, și a luat inițiativa de a înființa Filiala București, mobilizând prietenii și colegii pentru a se înscrie în această filială. Astfel la data de 29 iunie 2011- devine președintele
Filialei București, fiind ales la Adunarea generală de constituire a acesteia, condusă de dl. Prof. Victor Bercea președintele Societății și dl. Ionel Bâtea,   președintele de onoare al Societății.

În această calitate elaborează Statutul Filialei București, Actul constitutiv și celelalte documente necesare și sesizează Judecătoria Sectorului 6 București, care prin hotărârea definitivă și irevocabilă (9 ianuarie 2012), dispune înregistrarea Filialei București în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, conform O.G nr. 26/2000, emițând Certificatul nr. 1 din 9 ianuarie 2012. Prin aceeași hotărâre Judecătoria acordă personalitate juridică Filialei București, care devine Asociația „Avram Iancu” București.

Președintele Asociației București devine și membru al Consiliului Național al Societății.
La Adunarea generală de dare de seamă și alegeri a Filialei București, din 20 mai 2016, dl. Ioan Condor este reales președinte pentru un mandat de 4 ani, al filialei.
În cadrul Asociației a inițiat și organizat, începând din anul
2012:
a) 14 simpozioane științifice cu membrii Filialei București, și invitați la Muzeul municipiului București; Institutul Cultural Român și la Facultatea de Drept, în cadrul cărora au fost prezentate 4-6 studii științifice și unele activități artistice. La fiecare simpozion unul dintre studii a fost prezentat de președintele Condor.
Sintezele simpozioanelor au fost publicate de președinte în revista „Valahia – Dacia nemuritoare”, iar unele în revista „Iancule Mare”;
b) 14 simpozioane științifice și educativ – patriotice, organizate în parteneriat cu Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Sectorul 4 al municipiului București și la sediul acesteia (2012-2018), în cadrul cărora elevii claselor 4-5 prezintă poezii, iar cei din clasele 7-8 întocmesc referate. La toți elevii, președintele Condor le
acordă diplomă a Asociației București, iar la cei 3-4 referenți și cărți potrivite vârstei, cu dedicația lui, din fonduri personale.
c) trei interviuri despre înființarea, organizarea și activitățile Societății și ale Filialei București în revistele: „Cronica Fundațiilor”
Profesor universitar doctor
IOAN CONDOR – la 85 de ani
(nr. 42/2012); „Independența Română” (nr. 5/2015) și „Valahia – Dacia Nemuritoare” (nr. 5 și 6/2014).
d) patru comemorări și slujbe a parastasului, pentru martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan (28 febr. 2012 și 27 febr. 2016); la 140 de ani de la moartea eroului-martir „Avram Iancu” (3 noiembrie 2012) și în cinstea celor 400.000 de eroi care s-au jertfit în Primul Război Mondial pentru Marea Unire (2018), urmate de comunicări ale președintelui filialei și ale 3-4 membrii ai Asociației „Avram Iancu” București.
e) Participarea la Țebea, la Sărbătorile Naționale Anuale „Avram Iancu” din 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 și 2016,2017 și 2018 prezentând cu 1-2 membri a câte unei coroane de flori.
f) Participarea la activități organizate de alte asociații și fundații, cum sunt, spre exemplu: Festivalul „Colind Iancului” în Cluj; „Simpozion organizat de Fundația „Literar Istorică „Stoika”; „Comemorarea împlinirii de 90 de ani de la moartea eroului Dr. Vasile Lucaciu „ Carei, jud. Satu-Mare; „Festivalul
„Adevărul despre Daci”, organizat de „Asociația Geto-Dacii”, Colocviul dedicat zilei Naționale a României cu tema „Demnitate și identitate națională în secolul 21”, organizat de fundația „Dignitas”; „Parastasul de la statuia lui „Avram Iancu” din Brad, jud. Hunedoara, organizat de Filiala Brad, ca invitat de onoare,
a rostit un cald și electrizant omagiu al personalității marelui erou-martir „Avram Iancu”; Simpozionul „Folclorul Daco-Român” organizat de Fundația Daco-Română; Colaborarea la Festivalul „Adevărul despre Daci”, ediția a II-a, organizat de „Asociația Geto-Dacii”, în cadrul căruia 5 membri ai Filialei București, în frunte cu președintele Condor, au susținut 5 conferințe; „Seratele lunare Eminescu Jurnalistul” organizate de Uniunea Ziariștilor Profesioniști; Simpozionul „Andrei Șaguna” și „Revoluția de la 1848-1849” organizat de „ASTRA” Carei, jud. Satu-Mare, și altele.
g) Proteste și apeluri formulate: Protest împotriva declinului cultural și istoric al României (22 nov. 2014) în fața Guvernului;
Protest adresat Președintelui României, Guvernului și Avocatului Poporului – „Anulați Ordonanța Guvernului pentru traseismul politic și toate efectele acestuia”; Protest împotriva proiectului „oficial” al „Legii autonomiei Ținutului Secuiesc ” propus de conducerea UDMR (19 sept. 2014); care contravine
independenței și suveranității României”; Protest împotriva manifestărilor iredentiste și șovine, prevăd autonomia „Ținutului Secuiesc” organizate de către Consiliul (așa -zis) „Secuiesc” la Tg. Mureș și în alte localități în perioada 9-16 martie 2014, adresat Președintelui, Parlamentului și Guvernului României;
Apel adresat Președintelui României pentru susținerea (sprijinirea) propunerii inițiată de „Asociația Geto-Dacii” referitoare la revenirea la „manualele unice de Istorie națională și universală, de limba și literatura română și de geografie a României (înregistrat sub nr. 5042 din 6 martie 2015), și altele.
h) Elaborarea și susținerea Proiectului pentru construirea unui monument omagiu pentru eroul-martir „Avram Iancu” în București, în trei memorii adresate Consiliului local al Sectorului 6 București și ultimul prezentat în ședința de consiliul local din ziua de 25 octombrie 2016. La data de 5 decembrie 2019, domnul profesor Condor și-a văzut visul realizat, în centrul Bucureștiului a fost inaugurat monumentul lui „Avram Iancu”, care poate fi admirat de toți cetățenii.
2. Asociația „Reîntregirea Patriei”. Văzând că Guvernul este prea puțin interesat să sărbătorească la un nivel înalt Marea Unire, un grup de patrioți, în Adunarea generală din ziua de 31 octombrie 2017, au hotărât înființarea, Asociației „Reîntregirea Patriei”, alegând ca președinte pe dl. Prof. univ. dr. Ioan
Condor. Au fost elaborate documentele de constituire și a fost sesizată instanța de judecată, obținându-se hotărârea definitivă și irevocabilă de înființare a Asociației și au fost efectuate înregistrările legale. În aceste condiții, având și personalitate juridică și-a început activitatea de sărbătorire a Marii Uniri,
împreună cu Asociația „Avram Iancu” din București, sub conducerea fermă a Prof. univ. dr. Ioan Condor.
III. Colaborator important al Revistei „Valahia-Dacia Nemuritoare”
De mai mulți ani, Prof. univ. dr. Ioan Condor este unul dintre principali colaboratori permanenți ai revistei noastre. Ne prezintă lunar câte un articol cu conținut de interes general, în principal în domeniul cultural-patriotic, mai ales cu caracter istoric.
Astfel, spre exemplu, a inițiat Studiul „Transilvania pământ și neam românesc”, în cadrul căruia a elaborat și prezentat spre publicare, până în prezent, un număr de 28 de articole, care au fost publicate.

În aceste articole a comentat evenimentele, mai ales naționale, foarte importante, a descris activitățile desfășurate de Asociațiile „Avram Iancu” și „Reîntregirea Patriei” .

 

Lasati un comentariu