Ucenicia la locul de muncă – soluţie pentru angajatori

• publicat la: 8 februarie 2024
Ucenicia la locul de muncă – soluţie pentru angajatori

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie. Formarea profesională se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora și prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulților ale ANOFM , precum şi de alţi furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizaţi în condiţiile legii.

Ce este contractul de ucenicie?
Este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale.
Cui se adresează ucenicia la locul de muncă:
-persoanelor cu vârstă de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare, pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă;
-angajatorilor care doresc să organizeze activități de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.
Cine poate încheia contract de ucenicie
Este eligibilă persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
-face demersuri pentru a-și găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat;
-a împlinit vârsta de 16 ani;
-nu are calificare pentru ocupația în care se organizează ucenicia la locul de muncă;
-îndeplinește condițiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe anumite niveluri de calificare.
Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie vor comunica Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie. Totodată, aceștia au obligația de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea dobândirii competențelor profesionale necesare calificării pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

Informare suplimentare se pot obtine la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare, str.Ion Ghica, nr.36, telefon: 0261/770237 si e-mail: ajofm.sm@anofm.gov.ro

Lasati un comentariu