Se prăbușește o clădire monument istoric de la Carei. Un singur consilier județean intervine. VIDEO

• publicat la: 26 martie 2024
Se prăbușește o clădire monument istoric de la Carei. Un singur consilier județean intervine. VIDEO

Ieri, 25 martie 2024, a avut loc o ședință ordinară a Consiliului Județean Satu Mare. La ultimul punct de  pe Ordinea de Zi, punctul Diverse, a avut o intervenție și consilierul județean Andaluzia Lazăr, singura care a intervenit în problema neglijării de către CJ Satu Mare a clădirii proprietate din Carei, de pe strada Iuliu Maniu.

Intervenția sa o puteți urmări la min. 45,38.


Intervenția președintelui Pataki este de-a dreptul halucinantă, acesta  afirmând că ce se petrece  în cazul clădirii monument istoria lăsată să se ruineze …,,este de noaptea minții,,!

Pentru renovarea bisericilor reformate a găsit mereu soluții care să nu ducă la ,,noaptea minții,, dar pentru clădirea din centrul Careiului, situată în fața fostului sediu al Prefecturii comitatului Sătmar nu se dorește rezolvare.

Intervenția președintelui Pataki Csaba o puteți urmări de la minutul 50,30.

Din componeneța CJ Satu Mare fac parte  și ,,câțiva,,, careieni care stau cuminți și nu intervin pentru ca orașul în care locuiesc  să nu aibă clădiri ruină ca cea de  pe strada Iuliu Maniu. Toți s-au înghesuit să prindă loc eligibil pentru un nou mandat dar nu s-au deranjat să se implice pentru renovarea clădirii monument istoric din Carei.

Potrivit unui proiect de hotărâre de la CJ Satu Mare din ianuarie 2023, s-a aprobat documentația tehnico-economică în faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Intervenții de primă urgență – Refacere șarpantă prăbușită strada Iuliu Maniu nr. 19, municipiul Carei, județul Satu Mare” dar fără niciun demers ulterior. Consilierii județeni din Carei au asistat indiferenți la prăbușirea de  noi porțiuni din clădirea monument istoric. De noaptea minții este că una din consilierele UDMR, fiica primarului evazionist în funcție,  dorește să se așeze pe scaunul tatălui pensionar deși pentru Carei nu a mișcat un deget înafară de interesul personal.

Proiectul din ianuarie 2023 de la CJ Satu Mare

proiect cladire str Maniu

,,Județul Satu Mare are în proprietate un imobil situat în municipiul Carei, str. Iuliu Maniu nr.19, monument istoric de categoria B, înscris în Lista monumentelor istorice la poziția 201 – Ansamblul urban ,,Strada Culturii (azi str. Iuliu Maniu)”, cod LMI 2010 – SM- II- a-B- 05281.

Clădirea este în stare degradată, cu șarpanta prăbușită parțial și cu avarii substanțiale, fiind necesară reabilitarea ei. În vederea remedierii degradărilor produse de prăbușirea șarpantei s-au obținut Certificatul de Urbanism și Autorizația de Construire pentru executarea lucrărilor de construire în regim de urgență, s-a achiziționat și finalizat elaborarea expertizei tehnice, a Proiectului Tehnic și a DTAC nr.AED-071-2021 pentru Intervenții de primă urgență – Refacere șarpantă prăbușită strada Iuliu Maniu nr.19.

Prin proiect se prevede efectuarea de lucrări de intervenție asupra imobilului, necesare în vederea evitării degradării construcției, constând în:

  1. a) consolidarea sistemului structural prin realizarea unei rețele de centuri din beton armat la partea superioară a zidurilor și realizare de grinzi de beton armat suplimentare peste parter;

  2. b) demolarea șarpantei existente;

  3. c) refacerea planșeului din lemn peste parter;

  4. d) refacerea șarpantei, cu ancorarea corespunzătoare a acesteia în rețeaua de centuri din beton armat de peste parter;

  5. e) realizarea învelitorii din țiglă ceramică

  6. f) realizarea sistemului de preluare a apelor pluviale, format din jgheaburi și burlane din tablă zincată

Prin Legea bugetului de stat nr.368/2022, Anexa nr.7/03, a fost alocată județului Satu Mare suma de 1.590 mii lei pentru „Reabilitare monument categoria B cu destinație cabinete medicale, refacere șarpantă și consolidare, str. Iuliu Maniu nr.19, Carei, județul Satu Mare”.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu