Sărbătorirea zilei de 10 mai la Carei în anul 1921 reflectată în documente arhivistice

• publicat la: 11 mai 2024
Sărbătorirea zilei de 10 mai la Carei în anul 1921 reflectată în documente arhivistice

Redacția Buletin de Carei aduce alese mulțumiri Dr. Diana Lostun, Cons.Sup. Arhivele Naționale Satu Mare pentru materialul oferit și din care reiese organizarea deosebită a manifestărilor din 10 mai 1921.

Acum mai bine de 100 de ani exista ceremonial militar și retragere cu torțe precum și muzica militară în grădina orașului. Toate acestea au dispărut pas cu pas în anii care au urmat loviturii de stat din decembrie 1989.

Însuflețiți de sentimente patriotice puternice și românii din părțile Careiului au sărbătorit ziua de 10 Mai / 23 Mai, conform ordinului 93 al Garnizoanei Careii – Mari (punându-se în aplicare  ordinul Ministerului Războiului valabil pentru întreaga țară) cu mare fast, această zi a ”Românismului,”1 la care au participat toate autoritățile civile și militare2.

Din telegrama prefectului județului Satu Mare adresată conducerii din Carei, reiese faptul că de punerea în aplicare a Ordinului Directorului General nr. 53613  cu ocasiunea zilei de 10 Maiu 1921 stilul vechiu 23 Maiu,” se face răspunzător personal primarul, care va trebui să raporteze telegrafic rezultatul avut. În aceeași telegramă se comunică faptul că ” la orele 10 ½ dimineața se va oficia un serviciu religios în toate comunele Urbane și rurale din județ la care vor asista toate autoritățile locale pe care veți invita din timp.”4

Desigur, o asemenea manifestare se pregătea din timp. Au fost invitați de către primar, în biroul său, în data de 4 mai  la ora 4 după amiază, a lua parte la o consfătuire următorii domni: Comandantul Garnizoanei, domnul Colonel Joanovici, Ioan Bălăban directorul școalei civile, Gheorghe Pteancu directorul școalei primare, Teodor Bosca învățător reprezentat al reuniunii ”Doina”, Cornel Soran, directorul Dr. Sveikoffer, Dr. Horvath, reprezentantul Casinei Române, dr. Pop, Ludovic Vida, preot greco-catolic.5 Au răspuns prezent 7 din 9 persoane, ultimele două persoane motivând neparticiparea la această întrunire, după cum rezultă din documentul emis de primărie, în dreptul numelui persoanei convocate existând semnătura sau motivul absenței.

Programul încropit pentru serbarea din 10 Mai era acesta: ” Tedeum cu revista Parada militară și defilarea în piața din fața Primăriei, liceul va ține la ora 8 Tedeum, iar la ora 8,30 în sala festivă se va ține o cuvântare. La școala civilă de stat, în sala de gimnastică la orele 11,30 va avea loc serbarea. La ora 4 după amiază va avea loc o serbare școlară cu programul stabilit la care vor lua parte și Muzica Reg. în grădina orașului, iar în caz de ploaie la Primărie. La 9 seara  va avea loc retragerea cu torțe, iar muzica va cânta în fața Primăriei  până la ora 12 noaptea6.

Primăria orașului Carei prin primarul său întocmește o adresă către oficialități, pe care le invită să participe la această manifestare. Redăm textul integral al acesteia:

I-XVIII

Am onoarea a Vă aduce la cunoștință, că conform ord. nr. 1151 adus în ședința Cons. De Miniștri ținută în 17 Martie 1921, ziua de 23 mai s-a decretat de sărbătoare oficioasă.

 1. Cu onoare Vă rog ca Tedeul să binevoiți a-l oficia la orele 10h a.m., la care vor participa toate autoritățile civile și militare.

I-XVIII Cu ocazia acestei zile se va sărbători: Proclamarea Independenței, Unitatea tuturor Românilor și Proclamarea Regatului.

II-VII În această ziuă conform ord. sus amintit se va oficia Tedeum în toată țara.

VIII, X, XI, XVI, XVII, XVIII

Tedeul oficios se va oficia la orele 10 h a.m. în biserica gr.cat. română din localitate.

X-XI. Elevi școalelor vor asista la Tedeu in corpore.

Careii Mari la 20 mai 1921

Semnătură indescifrabilă”7

Adresa era înaintată către următoarele oficialități și instituții:

”I. Oficiul parochial gr.cat. român;

 1. Oficiul parochial gr.cat. ruthean;

 • Oficiul parochial rom.;

 1. Oficiul parochial ev. ref.;

 2. Oficiul parochial unitar;

 3. Oficiul parochial izv. st. quo ante;

 • Oficiul parochial orthodox;

 • Direcția financiară;

 1. Direcțiunea gimnaziului;

 2. Direcțiunea școalelor civile;

 3. Direcțiunea școalelor primare de stat;

 • Direcțiunea școalei primare de băieți r.cat.;

 • Direcțiunea școalei primare de fete;

 • Direcțiunea școalei primare st. quo ante;

 1. Direcțiunea școalei primare orth.;

 • Oficiul poștei;

 • Șef al garei;

 • Oficiul depozitului de fermentațiune R.M.S.8

Neprimind răspuns cu privire la manifestările din 10 Mai, prefectul înaintează o adresă către primarul din Carei, căruia îi cere ca în termen de 8 zile să raporteze despre cele solicitate anterior9.

Referitor la Ordinul numărul 1487/1921, primarul din Carei dă răspunsul următor: ”…avem onoarea a vă raporta că ziua de 10 Mai în orașul nostru s-a desfășurat după programul următor. Dimineața la orele 10 h s-a servit Te-Deum în toate bisericile din localitate. În biserica românească au existat toate autoritățile civile și militare precum și școlile sub conducerea domnilor profesori. După serviciul divin a fost defilarea Armatei iar înaintea primăriei cuvântarea ocazională despre însemnătatea zilei. După serbările oficiale la primărie a fost o primire la care au luat parte inteligenția română din localitate împreună cu autoritățile locale.10

A sintetizat simplu și elocvent cele întâmplate pe 10 Mai la Carei, Dr. Diana Lostun, Cons.Sup. Arhivele Naționale Satu Mare.

.

După un veac, se cuvine să ne manifestăm și noi cu aceeași ardoare, trăire și însuflețire sentimentele patriotice pe care le purtăm în adâncul ființei noastre.

 1. . Biroul Județean Satu Mare al Arhivelor Naționale, Fond ”Primăria Orașului Carei”, inventar nr. 4, dosar nr. 129/1921, fila 1.

 2. Biroul Județean Satu Mare al Arhivelor Naționale, Fond ”Primăria Orașului Carei”, inventar nr. 4, dosar nr. 129/1921, fila 3.

 3. Biroul Județean Satu Mare al Arhivelor Naționale, Fond ”Primăria Orașului Carei”, inventar nr. 4, dosar nr. 129/1921, fila 4.

 4. Biroul Județean Satu Mare al Arhivelor Naționale, Fond ”Primăria Orașului Carei”, inventar nr. 4, dosar nr. 129/1921, fila 4.

 5. Biroul Județean Satu Mare al Arhivelor Naționale, Fond ”Primăria Orașului Carei”, inventar nr. 4, dosar nr. 129/1921, fila 7.

 6. Biroul Județean Satu Mare al Arhivelor Naționale, Fond ”Primăria Orașului Carei”, inventar nr. 4, dosar nr. 129/1921, fila 9.

 7. Biroul Județean Satu Mare al Arhivelor Naționale, Fond ”Primăria Orașului Carei”, inventar nr. 4, dosar nr. 129/1921, fila 2.

 8. Biroul Județean Satu Mare al Arhivelor Naționale, Fond ”Primăria Orașului Carei”, inventar nr. 4, dosar nr. 129/1921, fila 2.

 9. Biroul Județean Satu Mare al Arhivelor Naționale, Fond ”Primăria Orașului Carei”, inventar nr. 4, dosar nr. 129/1921, fila 6.

 10. Biroul Județean Satu Mare al Arhivelor Naționale, Fond ”Primăria Orașului Carei”, inventar nr. 4, dosar nr. 129/1921, fila 6 v.

Lasati un comentariu