Personalități careiene batjocorite! Mormintele protopopilor Marchiș au fost distruse

• publicat la: 8 iunie 2024
Personalități careiene batjocorite! Mormintele protopopilor Marchiș au fost distruse

Istoria locală a românilor este un subiect care deranjează încă. În timp ce mormintele unor personalități culturale și religioase de naționalitate română sunt distruse la fel ca și unele case memoriale sau lăcașuri de cultură, se preia  în administrare un lăcaș de cult ce apaține comunității evreiești. De parcă nu ar fi suferit la fel de mult și românii și evreii pe vremea ocupației hortyste. Ultimul tren care ducea evreii din ghetoul careian către lagărele nemțești a plecat din gara Carei în luna mai a anului 1944 atunci când aici era administrația Ungariei hortyste. Despre atrocitățile de care au avut parte românii în perioada 1940-1944 nu se face referire la nicio lecție de istorie așa cum nu se face referire nici la prigoana de care au avut parte românii din Carei și Transilvania înainte de consfințirea Marii Uniri.

Una dintre familiile de români greu încercate a fost familia Marchiș, atât protopopul greco-catolic George Marchiș la vremea sa cât și fiul său, Romulus Marchiș.

UN GLAS PESTE CARPAȚI poezia pentru care a fost pedepsit preotul român George Marchiș

Mormintele renumiților  protopopi greco-catolici au fost pur și simplu DISTRUSE deși se aflau chiar lângă capela din cimitir construită de tatăl renumitului istoric Francisc Pall, un român cu numele maghiarizat după cum spunea chiar el.

La fel  ca  și tatăl său, Romulus Marchiș a fost  un exemplu de luptător  pentru drepturile românilor din acest colț de țară românească. Nu i s-a iertat probabil că a organizat în 1912 protestul de la Alba Iulia  împotriva încercării de maghiarizare a greco-catolicilor prin impunerea în lăcașurile românești de cult a limbii maghiare. Preotul din Moftin, Gheorghe Mureșan, a fost chiar arestat împreună cu consiliul parohial pentru că s-au împotrivit.

https://www.buletindecarei.ro/2021/06/procesul-romanilor-din-moftin-lupta-pentru-pastrarea-identitatii.html

În timp ce alții sărbătoreau Marea Unire de  la 1 decembrie 1918, protopopul greco-catolic român Romulus Marchiș era arestat la Carei la data de 20 februarie 1919, eliberat fiind la sosirea delegației care a instaurat administrația românească în data de 27 aprilie 1919.

Arhidiaconul Romulus Marchiş, membru al ASTRA, una dintre cele mai reprezentative personalități careiene care au luptat pentru drepturile românilor din aceste teritorii ocupate dar și pentru Unire, a condus delegația careienilor români care a participat la Marea Unire de la Alba Iulia motiv pentru care a fost  mereu hărțuit de autoritățile maghiare.

După Unire, Romulus  Marchiş a ajuns senator în Parlamentul României Mari. La 25 septembrie 1923 episcopul martir Valeriu Traian Frenţiu îl numeşte vicar foraneu pentru Arhidiaconatul Sătmarului, ca o recunoaştere pentru activitatea sa rodnică.

La 30 decembrie 1918 l-a întâmpinat în gara Carei pe gen. Berthelot, expunându-i în limba franceză durerile românilor din zonă.

Ancorat şi în activitatea culturală, a fost multă vreme casier al Despărțământului  Sătmar-Ugocea al „ASTRA” şi preşedinte al Reuniunii învăţătorilor greco-catolici din Arhidiaconatul Sătmar, organizaţie înfiinţată de tatăl său, George Marchiş.

Placa comemorativă cu numele delegaților desemnați a participa la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din data de 1 decembrie 1918 și care cuprindea  și numele său în calitate de conducător al delegației a fost refuzată a fi amplasată pe clădirea  unde a avut loc întrunirea de alegeri din 18 noiembrie 1918, de către conducerea orașului. Conducerea orașului Carei, din care nu face parte niciun român în ultimii 16 ani,  a refuzat solicitarea Direcției Județene de cultură Satu Mare  în acest sens și a dat accept pentru amplasarea plăcii comemorative în cu totul altă parte, distorsionând astfel total istoria locală.

Romulus Marchiș a fost fratele renumitei scriitoare Otilia Marchis care nu a scăpat de batjocura autorităților careiene actuale, numele său de autor de carte fiindu-i refuzat la tipărirea ediției în limba maghiară din noiembrie 2017. Istoria ne demonstrează că patrioții români din Carei au fost mereu atacați și umiliți de cei ajunși vremelnic la conducerea orașului, persoane conduse de instincte primare și nu de rațiune.

Romulus Marchiș, ca luptător renumit pentru drepturile românilor  nu doar ca protopop greco-catolic din Carei, merită să aibă o statuie pe măsura faptelor sale pentru neamul românesc.

 

Buletin de Carei

Lasati un comentariu