START la inscrieri online

• publicat la: 23 iunie 2010
START la inscrieri online

În cursul acestei săptămâni a fost publicat pe site-ul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM) anunţul privind data la care se deschide procedura de înscrieri on-line a persoanelor care intenţionează să participe la etapa a II-a a Programului pentru dezvoltarea abilitaţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START.

            Înscrierea on-line se va face pe site-ul Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM), la adresa http://programenationale2010.aippimm.ro, selectând programul (START – etapa a II-a; Planuri de afaceri) şi completând apoi formularul de înscriere on-line.

            Înscrierea on-line va fi activă începând cu data de 5 iulie a.c., orele 9, timp de 5 zile lucratoare (până la 9 iulie, orele 17,00). Departajarea se va face după punctajul obţinut în urma completării formularului on-line, la punctaje egale prevalând ordinea înscrierii.

            Depunerea documentelor justificative ale proiectelor va fi făcută direct la OTIMMC Satu Mare, după primirea scrisorii de acceptare la evaluare. 

            Formularul pentru înscrierea este on-line a fost şi el recent modificat şi poate fi vizualizat pe site-ul AIPPIMM (www.aippimm.ro), dar la înscrierea on-line formularul va trebui completat direct pe site.

            Acest formular conţine informaţii de identificare a solicitantului, informaţii privind activitatea pentru care solicită finanţare, precum şi suma solicitată ca alocaţie financiară nerambursabilă.

            Elementele de departajare sunt date de opţiunea privind schema de finanţare aleasă (este mai bine punctată varianta în care se solicită şi credit bancar, în completarea procentului de 70% AFN) şi de participarea (în cursul etapei a I-a sau în cursul anilor precedenţi) la cursul de educaţie antreprenorială UNCTAD EMPRETEC. 

            Documentaţia programului (inclusiv modelul planului de afaceri) poate fi descărcată de pe site-ul AIPPIMM, la adresa www.aippimm.ro, accesând link-ul  “Programe pentru sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării IMM finanţate de la bugetul de stat 2010” şi selectând apoi programul START. 

            Prin etapa a II-a a programului START se vor finanţa conform celor două scheme aprobate: cu credit bancar (70% nerambursabil, maxim 100.000 lei/beneficiar şi 30% credit, maxim 50.000 lei) sau fără credit (70% nerambursabil, maxim 100.000 lei/beneficiar şi minim 30% contribuţie proprie) planurile de afaceri depuse de solicitanţii înscrişi on-line în perioada 5 – 9 iulie a.c., selectaţi în urma aplicării criteriilor de departajare. Planurile de afaceri vor fi evaluate de o comisie unică constituită la nivelul AIPPIMM.  

            Pentru detalii şi informaţii suplimentare, adresam întreprinzătorilor invitaţia de a apela la serviciile de informare şi consultanţă oferite de Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, care funcţionează la Centrele de Informare, Asistentă şi Instruire  Carei( in incinta primariei ), Baia Mare şi Oradea.

Lasati un comentariu