Reglemetarea investiţiilor pentru finanţare.Program APM

• publicat la: 24 noiembrie 2011
Reglemetarea investiţiilor pentru finanţare.Program APM

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare, ca şi autoritate judeţeană de mediu are ca atribuţii şi reglementarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător, având în vedere necesitatea ca prin actele de reglementare să se promoveze tehnologiile curate, schimbarea modelelor de producţie şi de consum, în sensul utilizării durabile a resurselor materiale şi energetice şi al reducerii impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii umane.

În vederea obţinerii de finanţări pe diverse domenii de investiţii, este necesară solicitarea de acte reglementare ca parte componentă a documentaţiilor ce trebui depuse spre finanţare la Autoritatea de Management.

Astfel la nivelul Serviciului Reglemetări au fost depuse în anul 2011, peste 130 de solicitări de eliberare de acte administrative pentru:

– FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene) în domeniul agricol: achiziţii de utilaje agricole, înfiinţare sere pentru legumicultură, înfiinţare ferme de vaci pentru lapte, construcţie depozite de cereale, modernizare drumuri de exploataţie agricolă, dar şi în alte domenii cum ar fi: achiziţii echipamente IT, extindere reţele de canalizare, staţie de biogaz, modernizare brutărie

– POS CCE (Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice): pentru investiţii ce privesc competitivitatea prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

La nivelul judeţului Satu Mare în anul 2011, prin FEADR au fost contractate până în luna septembrie 62 de proiecte cu investiţii pe domeniile :

– achiziţionarea de echipamente şi utilaje agricole: 23 în localităţile Adrian, Ghenci, Căuaş, Socond, Vetiş, Valea vinului, Turţ

– dezvoltatea stupinelor şi comercializarea mierii: 4

– realizarea de sere: 3, în localităţile Medieş, Valea Vinului

– înfiinţare plantaţie de afine: 2 în Medieş, Ghilvaci

– pensiuni turistice: 6 în localităţile Tarna Mare, Turţ, Beltiug, Botiz

– ferme de animale (vaci pentru lapte, păsări, porci):8, în localităţil Bogdand, Doba, Halmeu, Medieş, Botiz, Oar, Hodod

– reabilitarea infrastructură drumuri: 6 în localităţile Pir, Bârsău, Tiream, Pişcolt, Vama, Urziceni, Berveni

– reţeade alimentare apă, staţii de epurare:10 în localităţile Viile Satu Mare, Gherţa Mare, Crucişor, Culciu, Valea Vinului, Călineşti Oaş, Săcăşeni, Apa, Socond, Cehal

Prin POS CCE, la nivelul judeţului Satu Mare s-au solicitat acte administrative de reglementare pentru 19 investiţii pe următoarele domenii:

– creşterea calităţii şi productivităţii în domeniul privat (extindere, reamenajare, retehnologizare, achiziţii de echipamente): în localităţile Ardud, Satu Mare, Dorolţ, Odoreu, Tăşnad, Socond

Având în vedere că liniile de finanţare europeane pentru FEADR şi POSCCE vor fi deschise până în 2013 în limita fondurilor alocate, APM Satu Mare informează posibilii beneficiari ai acestor fonduri, că parte a documentaţiei este şi actul de notificare respectiv actul de reglementare emis de APM , şi anume:

– decizia etapei de evaluare initială – document care să ateste că solicitantul a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului de mediu.

– decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată;

– Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 , dacă este cazul

Toate solicitările de emitere a actului de reglementare  necesare pentru documentaţia de finanţare se pot face

de luni până joi între orele 8 – 16.00 şi vineri între orele 8.00 şi 14.00 la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân 8/B, la biroul de relaţii publice şi de consultanţă.

redactia

Lasati un comentariu