Ziua Păsărilor marcată de 1 Aprilie la Urziceni şi Turţ

• publicat la: 31 March 2014
Ziua Păsărilor marcată de 1 Aprilie la Urziceni şi Turţ

De peste o sută de ani ornitologii din întreaga lume celebrează în fiecare an, în data de 1 aprilie, Ziua Păsărilor. La această dată s-a semnat în anul  1906 „Convenţia pentru Protecţia Păsărilor” care marchează începuturile acţiunilor de protejare a faunei sălbatice.

Cu ocazia „Zilei păsărilor” dorim să atragem atenţia opiniei publice asupra rolului pe care îl joacă păsările în mediul înconjurător şi asupra pericolului dispariţiei a o serie de specii ca urmare a distrugerii habitatelor în care trăiesc acestea. Habitatele sunt esenţiale: fiecare fiinţă este înconjurată de un mediu pe care îl consideră casa sa, la fel şi păsările Europei. Pentru păsări „acasă ” nu este doar un loc primitor şi familiar, este habitatul – o combinaţie specială de resurse necesare pentru asigurarea hranei, adăpostului şi reproducerii. Habitatele sunt absolut necesare existenţei păsărilor – ele nu pot supravieţui fără acestea.

Există 8 tipuri importante de habitate ale păsărilor din Europa , care împreună generează varietatea continentului: mediul marin, zona litorală, zonele umede, pajiştile, terenurile agricole, pădurile temperate şi boreale, păduri de tip mediteranean, tufărişuri şi habitate stâncoase şi zona de tundră. 

 Cu toţii ştim că mediul e în continuă schimbare. Păsările sunt un indicator al sănătăţii mediului; studierea schimbărilor ce intervin în viaţa lor ne pot atenţiona faţă de problemele cu care se vor confrunta alte animale şi plante, precum şi chiar noi înşine.

Pentru multe specii de păsări din Europa schimbarea şi declinul habitatelor naturale este atât de drastică încât ele pur şi simplu ajung în pragul dispariţiei – 35 de specii de păsări se confruntă cu pericolul dispariţiei atâta vreme cât nu se iau măsuri urgente   pentru a le oferi un spaţiu de locuit mai bun. Aceasta se datorează  utilizării intensive şi neraţionale  a mediului de către om.

Dispariţia anumitor specii de păsări înseamnă o reducere a varietăţii lumii vii, respectiv a biodiversităţii care este o resursă de care suntem dependenţi pentru o mulţime de servicii: economice, genetice, medicale şi culturale ( de exemplu: păsările au un rol foarte mare în reducerea densităţii insectelor şi rozătoarelor care produc pagube semnificative în culturile de cereale, în plantaţiile pomicole, în păduri, etc).

            În acest context Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare în colaborare cu Consiliul Județean Satu Mare , Primăriile    comunelor Urziceni și Turț precum și cu  elevii din  Școlile generale din Urziceni și Turțși reprezentanți ai mass-media locală participă în datele de 01.04.2014, ora 10, la Urziceni și în data de 02.04.2014, ora 10, la Turț la o campanie de plantări puieți de arbori pe amplasamentele fostelor gropi comunale de deșeuri menajere. Această acțiune se desfășoară și în contextul activităților  derulate  în cadrul Lunii Pădurii, 15 martie – 15 aprilie 2014 prin care se urmărește creșterea suprafețelor acoperite de păduri fapt care va avea  un efect benefic atât asupra reducerii efectelor schimbărilor climatice cât și asupra creșterii biodiversității locale prin crearea unor habitate favorabile pentru adăpostirea, cuibărirea și reproducerea unor specii de păsări.

comunicat APM

Lasati un comentariu