FSLI propune ca dascălii să aibă statut de autoritate publică

• publicat la: 15 septembrie 2015
FSLI  propune  ca dascălii să aibă statut de autoritate publică

 Federaţia Sindicatelor Libere de Învăţământ (FSLI) propune, printr-o iniţiativă legislativă, ca personalul didactic să aibă statut de autoritate publică şi să beneficieze astfel de protecţie în faţa unor eventuale abuzuri ale elevilor şi părinţilor, potrivit unui comunicat remis redacţiei noastre.

FSLI propune recunoaşterea prin lege a statutului de autoritatea publică a dascălilor, atunci când se află la catedră şi când îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu.

Aceasta ar însemna o protecţie a cadrelor didactice în faţa elevilor şi părinţilor, pentru a putea fi pedepsite eventualele abuzuri la care este, uneori, supus personalul din învăţământ, arată federaţia sindicală.

Potrivit iniţiativei legislative, personalul din educaţie trebuie să beneficieze de ‘’respect şi consideraţie faţă de persoana sa şi faţă de profesie din partea beneficiarilor primari, secundari şi terţiari ai educaţiei, precum şi din partea celorlalte cadre didactice, de un climat de ordine, disciplină şi respect, în timpul desfăşurării actului educaţional în contexte formale, nonformale şi informale, de autoritatea de a lua decizii oportune, care să îi permită să menţină un mediu adecvat în timpul procesului de predare-învăţare-evaluare, dar şi pe parcursul desfăşurării de activităţi extraşcolare, de susţinerea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai beneficiarilor primari ai educaţiei, în realizarea actului educaţional, de dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare beneficiarilor primari, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, de protecţie juridică adecvată pentru îndeplinirea sarcinilor, de sprijin şi implicare din partea autorităţilor, inclusiv a celor care au atribuţii în domeniul învăţământului, pentru asigurarea tratamentului, consideraţiei şi respectului cuvenit funcţiei, în raport cu importanţa socială şi sarcinile specifice, de campaniile desfăşurate la nivel naţional şi local, de către autorităţile administraţiei publice, pentru creşterea consideraţiei şi prestigiului social’’.

Astfel, în cazul unei infracţiuni împotriva unui cadru didactic, urmărirea penală s-ar efectua în mod obligatoriu de un procuror, în conformitate cu dispozi?iile art. 56 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit propunerii FSLI, directorii unităţilor de învăţământ care au aflat de o infracţiune împotriva personalului didactic, sunt obligaţi să sesizeze de îndată organul de urmărire penală şi să ia măsuri pentru ca urmele infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace de probă să nu dispară. Procurorul se sesizează din oficiu dacă află că s-a săvârşit o infracţiune împotriva unui cadru didactic şi încheie un proces-verbal în acest sens.

Conferirea prin lege a unui asemenea statut cadrelor didactice ar fi un pas înainte în ceea ce priveşte creşterea calităţii actului educaţional, datorită faptului că în spaţiul şcolar s-ar instaura un climat de ordine şi disciplină, condiţie absolut necesară pentru atingerea acestui obiectiv”, argumentează FSLI, într-un comunicat de presă.

Lasati un comentariu