Posturi vacante la ANIF şi Administraţia Apelor

• publicat la: 4 July 2016
Posturi vacante la ANIF şi Administraţia Apelor

Buletin de Carei vă prezintă în continuare  oferta de locuri de muncă vacante din cadrul ANIF sau a  primăriei Tăşnad sau a Adminsitraţiei Apelor.

Persoanele care doresc să lucreze în instituţiile de stat din judeţul Satu Mare au oportunitatea să depună dosare de înscriere la mai multe posturi vacante în luna iulie. Termenele limită de depunere a dosarelor expiră în numai câteva zile, aşa că trebuie să vă grăbiţi.

Cei care optează pentru un post la instituţiile judeţene, o pot face la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Someş-Criş, la Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare, la Primăria Comuna Doba sau la Primăria Orașului Tășnad.

Printre posturile vacante se numără cele de consilier IA, respective muncitor calificat la Filiala Teritorială Someş-Criş – Unitatea de Administrare Satu Mare a Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare, referent debutant si muncitor la Primăria comunei Doba, inspector la Primăria oraşului Tăşnad şi agent hidrotehnic sau mecanic la Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Someş-Criş – Unitatea de Administrare Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant, de consilier IA la Filiala Teritorială Someș-Crasna – Unitatea de Administrare Satu Mare a Agenţiei Naţionale de îmbunătăţiri Funciare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de consilier sunt absolvirea nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic, respectiv vechimea în specialitatea studiilor de minimum 5 ani.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contactuale de muncitor sunt

- pentru absolvenţii de şcoală profesională: vechime minimă în meserie 4 ani; – pentru absolvenţii de şcoală tehnică: vechime minimă în meserie 3 ani;

- pentru absolvenţii de cursuri de specializare liceală sau postliceală, licee industriale: vechime minimă în meserie 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: – 15 iulie 2016, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor; – 22 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă; – 28 iulie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială <http://www.anif.ro/filiale/>.

Relații suplimentare se obțin la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Someş-Criş – Unitatea de Administrare Satu Mare, str. Decebal nr. 4, Judeţul Satu Mare, telefon: 0361/401.424, 0728/866.251.

Primăria Comuna Doba, Judeţul Satu Mare, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

• 2 posturi – referent debutant – agent turism – posturi vacante, contractuale pe perioadă nedeterminată;

• 1 post – muncitor – post vacant, contractual pe perioadă nedeterminată. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de   referent debutant

– agent turism: – nivelul studiilor: studii medii cu diplomă de bacalaureat; – absolvent al unui curs de turism; – vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: – nu este cazul.

-muncitor : –nivelul studiilor: minim şcoală generală – permis de conducere cat. B, C şi D + atestat pentru utilaje grele, în cazul în care nu se prezintă niciun candidat cu cerinţele specificate se poate angaja pe perioadă determinată de 1 an, perioadă în care are obligativitatea de a se conforma cerinţelor, după conformare se va angaja pe perioadă nedeterminată; – vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: – 05 iulie 2016, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor, – 13 iulie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; – 14 iulie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială <http://www.primariadoba.ro/>.

Relații suplimentare la primaria din localitatea Doba, Str. Principală nr. 56, tel./fax: 0261.869.135, e-mail: primariadoba@yahoo.com.

Primăria Orașului Tășnad, Județul Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

1. inspector, grad profesional debutant în cadrul compartimentului agricol din cadrul Serviciului administraţie publică locală;

2. inspector, grad profesional asistent în cadrul compartimentului contabilitate din cadrul Serviciului finanţe contabilitate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de – inspector, grad profesional debutant: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în specializările: cadastru, topografie, agronomie, horticultura, amenajare teritorială. – inspector, grad profesional asistent: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice – în specializările: contabilitate, contabilitate şi informatică de gestiune.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: – 27 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă; – 27 iulie 2016, ora 12:00: proba interviu. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială <http://www.primariatasnad.ro/>.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Tășnad, Județul Satu Mare din Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, telefon: 0261/825.860.

Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa – Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

1. mecanic în cadrul formaţiei Crasna Moftin

2. agent hidrotehnic – formaţia Someş Satu Mare

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt – absolvent al unei şcoli profesionale, liceale sau a unui curs cu diplomă de calificare în meseria de maşinist utilaje terasiere, respectiv agent hidrotehnic; – să deţină permis de conducere auto profesionist; – vechime: nu este obligatoriu;

Concursul se va organiza conform calendarului următor: – 13 iulie 2016, ora 10,00: proba scrisă; -13 iulie 2016, ora 13,00: proba practică/interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Satu Mare din loc. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/A, jud. Satu Mare, telefon: 0261.770.177, interior 107, fax: 0261.768.302.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu