Raport de activitate pentru Centrul de Informare şi Instruire pentru IMM-uri

• publicat la: 23 februarie 2010
Raport de activitate pentru Centrul de Informare şi Instruire pentru IMM-uri

Centrul de Informare, Asistenţă şi Instruire pentru IMM-uri din Carei este în subordinea  Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Satu Mare (O.T.I.M.M.C. Satu Mare), str.Decebal nr.4.

Principalele atribuţii ale Centrului sunt: promovarea şi monitorizarea programelor de finanţare nerambursabile implementate de MIMMCTPL, atât din fonduri de la bugetul de stat, cât şi din fonduri comunitare; acordarea de consultanţă gratuită pentru accesarea programelor cu finanţare nerambursabilă; facilitarea accesului IMM-urilor la serviciile electronice de tip e-guvernare şi  e-bussines, participarea la stimularea mediului de afaceri local prin organizarea de seminarii de instruire şi promovare, workshopuri şi întâlniri cu mediul de afaceri; alcătuirea şi gestionarea bazei de date despre întreprinderile mici şi mijlocii din regiune.

Unul din obiectivele Centrului este colaborarea  cu Autorităţiile Publice din Carei si din zona, pe bază de Protocoale de colaborare , pentru implementarea programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a organizaţiilor cooperatiste .

Astfel , în anul 2009 au fost încheiate Protocoale de colaborare cu Primăriile  din zona Carei , în baza lor, fiind  efectuate acţiuni de informare a agenţilor economici în ceea ce priveşte finanţarea nerambursabilă prin intermediul Programelor Naţionale cât şi din Fonduri Structurale  , urmărindu-se stimularea operatorilor economici de a accesa  alocaţii  financiare nerambursabile, în momentul lansării oficiale ale acestora.

În anul 2009 Programele de finanţare nerambursabilă s-au adresat întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul productiv, dar şi celor care desfăşoară activităţi de comerţ şi/sau prestări servicii .

În vederea desfăşurării seminariilor  de informare, am avut parte de toată susţinerea din partea Primăriillor  care s-au  arătat a fi extrem de interesate în această acţiune şi colaborare şi care s-au implicat efectiv  deoarece consideră că este nevoie de o informare cât mai bună despre  finanţările nerambursabile, acestea fiind un real sprijin în dezvoltarea societăţilor ,  economiei pe plan local, cât şi în dezvoltarea profesională şi antreprenorială a tinerilor care doresc să înceapă o afacere.

Pentru o informare cât mai bună, s-au distribuit mape care conţineau :

– datele de contact a  Centrului de Informare, Asistenţă, Instruire  pentru IMM-uri din  Carei.

– brosura programelor cu finantari nerambursabile.

-scurt rezumat al Programelor Naţionale şi Structurale derulate de către A.I.P.P.I.M.M.

În  anul 2009 au fost derulate următoarele programe

Programe finantate de la bugetul de Stat 2009

1. Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2009

2. Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit 2009

3. Programului naţional multianual pe perioada 2006 – 2012 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă 2009

4. Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START – UP  2009

5. Programului naţional multianual pe perioada 2002 – 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 2009

6. Programului naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii  2009

7. Programul  TIMM  Bucuresti  ,  6 – 10 mai 2009,

8. Programului multianual pe perioada 2008-2011 pentru sprijinirea transferului afacerilor.

Programe finanţate din Fonduri Structurale-   Axa 1 a POS CCE 2009

1.Operaţiunea a.Sprijin pentru consolidatea si modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile- Investiţii mici până în 250 000 euro şi Investiţii mari până  în 1 500 00 euro,

2.Operaţiunea b. “Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale” ,

3.Operaţiunea c.”Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi  internaţionalizare”,

4.Operaţiunea  “Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii”.

Rezultate obţinute:

Acţiunile   desfăşurate  în  Carei şi în zonă ,au fost de informare  a mediului de afaceri cât şi autorităţi locale despre fondurile nerambursabile derulate prin  Agenţia  pentru Implementarea  proiectelor si programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii în anul 2009.La aceste acţiuni desfăşurate în teren, au participat  peste 230 de agenţi  economici care au salutat aceste iniţiative. Programele au fost prezentate în PPF , după care au avut discuţii libere, interactive  cu agenţii economici care au pus o serie de întrebări. Am discutat despre Programele  finanţate de la bugetul de stat (naţionale), cât şi Fondurile Structurale, cele naţionale fiind mai căutate datorită accesării lor mult mai uşor. Agenţii economici care au dorit mai multe informaţii s-au adresat consilierului de programe din cadrul  Centrul de Informare , Asistenţă şi Instruire pentru IMM Carei .

În cursul anului 2009 au fost informati, asistaţi şi instruiti  în cadrul Centrului de Informare Carei  despre programele derulate de A.I.P.P.I.M.M. şi M.I.M.M.C.M.A un număr de 436  de beneficiari.

Aplicanţii pe  Programele Naţionale şi Structurale din Carei şi din zonă în anul 2009  au fost în  număr de  36 de  agenţi economici iar 2 agenţi economici din Carei au participat efectiv la Bucureşti cu stand propriu , la TIMM perioada 6-9 mai 2009.

În anul 2009 s-au monitorizat firmele care au primit bani nerambursabili  în anul 2008, atât în Carei cât şi Tăşnad.

O informare a agenţilor economici a acestor programe a fost facută şi în mass media , cu care am colaborat în acest sens.

Pentru informaţii despre derularea Programelor cu finanţări nerambursabile în anul 2010, vă rugăm  să vă  adresaţi Centrului de Informare, Asistenţă şi Instruire pentru IMM  Carei,care din luna  februarie 2010  funcţioneaza  în cadrul  Primăriei Carei, str.1 Decembrie , nr.8,  et.1, cam 10  consilier programe Lia Berzovan, tel:0753-047075 sau

e-mail:lia.berzovan@mimmc.ro.

Lasati un comentariu