CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE – SESIUNEA 14 IULIE 2010

• publicat la: 7 iunie 2010
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE – SESIUNEA 14 IULIE 2010

Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate a fost afişată în data de 4 iunie 2010 la afişierul ISJ, în fiecare centru de examen precum şi pe site-urile  http://titularizare.edu.ro/2010/,  www.isj.sm.edu.ro

În acest an, sunt scoase la concurs, 678 de posturi, 36 titularizabile  şi 642 netitularizabile.

Candidaţii, inclusiv absolvenţii 2010,  se pot înscrie la concurs în perioada 14 – 25 iunie 2010 la cele două centre de concurs stabilite, după cum urmează:
CENTRUL DE CONCURS NR. 1 – COLEGIUL NAŢIONAL „DOAMNA STANCA” SATU MARE – pentru disciplinele de cultură generală şi învăţământ special
CENTRUL DE CONCURS NR. 2 – GRUP ŞCOLAR „CONSTANTIN  BRÂNCUŞI” SATU MARE – pentru educatoare, învăţători şi discipline tehnice

Răspunderea pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a concursului revine comisiilor din centrele de concurs.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare are rolul de a monitoriza desfăşurarea concursului.

Pentru anumite discipline: informatică, tehnologia informaţiei, informatică – tehnologii asistate de calculator, pregătire şi instruire practică precum şi pentru posturile/catedrele de specialitate din unităţile cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv si/sau bilingv, posturile/catedrele de specialitate din unităţile cu profil artistic (specializările muzică, coregrafie şi arta actorului), posturile/catedrele de specialitate din unităţile de învăţământ cu profil sportiv şi din cluburile sportive şcolare, posturile/catedrele de specialitate din unităţile de învăţământ cu profil de arte plastice, catedrele din palatele si cluburile copiilor, este necesară susţinerea unei probe practice de specialitate. Aceste probe se vor susţine în 9 sau 12 iulie 2010.

Candidaţii care doresc să ocupe o catedră cu predare în altă limbă decât cea în care au studiat vor susţine un test de cunoaştere a limbii respective la Inspectoratul Scolar Judeţean Satu Mare, în 9 sau 12 iulie 2010 .

Concursul (proba scrisă) se va susţine în data de 14 iulie 2010.

Repartizarea  candidaţilor admişi la concurs se va desfăşura în perioada 21 – 30 iulie 2010, după un grafic care va fi afişat  la afişierul ISJ şi în fiecare centru de examen precum şi pe site-ul  ISJ www.isj.sm.edu.ro.

Pentru detalii suplimentare consultaţi  informaţiile postate pe site-ul inspectoratului şcolar, www.isj.sm.edu.ro, secţiunea TITULARIZARE 2010.

Mariana Brumboiu
Consilier de imagine
mariana.brumboiu@isj.sm.edu.ro

Lasati un comentariu