Clubul Spiriduşilor Isteţi la BIBLIOTECA MUNICIPALĂ CAREI

• publicat la: 13 decembrie 2010
Clubul  Spiriduşilor Isteţi la BIBLIOTECA MUNICIPALĂ CAREI

Biblioteca Municipala Carei  vine in sprijinul educatoarelor si învăţătoarelor din Carei  cu o colecţie însemnată de cărţi de poveşti, enciclopedii, cărţi de colorat, şabloane de colorat şi de decupat.In acest sens a infiintat Clubul Spriridusilor.Săptămânal, bibliotecarele vor colabora cu educatoarele şi invăţătoarele prin vizite  la grădiniţe şi  şcoli unde vor oferi  cărţi cu tematica adecvată fiecărei grupe de vârstă şi fiecărei activităţi susţinute.

La grădiniţă, educaţia copiilor  se desfăşoară în cadrul unui proces interdisciplinar zilnic cuprinzând forme de organizare multiple.Activitatea educaţională se desfăşoară sub trei forme de organizare , pentru fiecare dintre acestea, bibliotecarele oferind un suport didactic.

Lecturile după imagini : „De ziua bunicii „ , „Camera copilului ” ,” Împreună cu familia ” etc. constituie o bună ocazie pentru copii de a-şi aprofunda manifestările afective faţă de colegi , prieteni , adulţi , sesizând legătura între membrii familiei.

Si pentru procesul de memorizare Biblioteca Municipala oferă cărţi precum “Doi fraţi cuminţi ”, „ Fapte bune ” , „ Acasă” , care aprofundează nivelul cunoaşterii relaţiilor interumane, generând atitudini pozitive faţă de familie.

Sistemele educative trebuie să ofere tinerilor ocazia de a dobândi cunoştinţe, atitudini şi competenţe esenţiale în următoarele domenii cheie, strâns legate unele de altele; pregătirea pentru viaţă într-o societate democratică; pregătirea pentru lumea muncii; pregătirea pentru viaţa culturală.

Răspunderea cea mare pentru pregătirea elevului de clasa I o poartă părinţii care sădesc în sufletul copilului dragoste faţă de şcoală, faţă de educatorii săi. Este un adevăr faptul că unii părinţi greşesc insuflând frica şi teama de a-şi începe o nouă activitate(cea de şcolar). De aceea munca învăţătorului cu părinţii elevilor începe chiar din prima zi. Treptat, în întâlnirile periodice sunt dezbătuţi termeni precum: autonomie, brutalitate, chibzuinţă, disciplină, egoism, furt, grup, insucces, joc, lene, minciună, nesupunere, onestitate, prietenie, răspundere, sentiment, timiditate, voinţă.(ca un dicţionar al valorilor morale).

Citirea şi povestirea unor lecturi literare precum: „La colţ”, de Tudor Arghezi, „Făt-Frumos din Lacrimă”, de Mihai Eminescu, „Un om năcăjit”, de Mihail Sadoveanu, „Guliver în tara piticilor ”, de Jonathan Swift, „Micul patriot padovan”, de Edmondo de Amicis, „Robinson Crusoe”, de Daniel Defoe, copiii vor beneficia de efectul educativ asemenea unor lecţii de etică morală. Se vor întâlni cu monologul bunicului, cu ameninţări şi pedepse care sfârşesc prin iertare, cu personaje pozitive şi negative care se luptă şi triumfă binele întărind credinţa în dumnezeu, cu portretul lui Niculăeş – copil lipsit de copilărie, învăţat cu greutăţile şi necazurile durerii, cu Gulliver care prin forţa minţii reuşeşte să convieţuiască paşnic şi să comunice cu uşurinţă, cu micul patriot padovan a cărui tristă copilărie nu-l împiedică să-şi pună în evidenţă mândria, demnitatea, patriotismul şi nobleţea sufletească, dar şi cu Robinson Crusoe, care demonstrează, după 28 de ani de captivitate, că speranţa, credinţa şi lupta permanentă înseamnă reuşită sigură.

Cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera valorilor civice devine mai uşor de atins folosind forme activ-participative, plăcute, cu accent pe spiritul de competiţie.
Aceasta se va realiza prin iniţierea copiilor in  rezolvare de rebus, participare la concursuri de eseuri sau de realizare a unui afiş, poster .
Nici educaţia ecologică nu va fi neglijată deoarece natura este viaţa şi trebuie apărată , luptând pentru menţinerea ei departe de efectele distrugătoare ale poluării.

In urma acestei educaţii ,elevii vor trebui să fie capabili  să hrănească păsările cu resturi de mâncare, să confecţioneze căsuţe pentru păsărele, să îngrijească florile din apartament, gradina cu pomi şi flori.

Daniela Ciută

Lasati un comentariu