Calendarul cultural al lunii aprilie

• publicat la: 9 aprilie 2012
Calendarul cultural al lunii aprilie

Începând cu anul 1967, în fiecare an, pe 2 aprilie (data naşterii scriitorului Hans Christian Andersen) în întreaga lume se sărbătoreşte Ziua internaţională a cărţii pentru copii şi tineret. Scopul acestei zile este de a însufleţi dragostea de carte şi de a îndrepta atenţia copiilor către cărţi.

Ziua Mondială a Sănătăţii este celebrată în fiecare an pe data de 7 aprilie începând din 1950, pe o temă care evidenţiază o problemă majoră de sănătate publică la nivel global. În acest an, Ziua Mondială a Sănătăţii are ca temă sănătatea şi îmbătrânirea. Aceasta coincide şi cu marcarea anului 2012 ca Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii (AEIA), sub auspiciile Comisiei Europene.

23 Aprilie reprezintă debutul Săptămânii naţionale a bibliotecilor din România. Ziua Sfântului Gheorghe coincide cu Ziua naţională a bibliotecarului public din România. Cu acest prilej bibliotecile publice organizează diferite activităţi în care este promovată cartea şi lectura.

Dintre scriitorii din literatura universală, la 11 aprilie aniversăm 107 ani de la naşterea scriitorului maghiar József Attila. Poet maghiar, cu rădăcini româneşti, a fost unul din cei mai însemnați poeți maghiari din secolul al XX-lea. Poezia lui lirica, personală, tratează condiția orfanului și intemperiile dragostei, iar poezia lui socială, strâns legată de aceasta, descrie viața de privațiuni și mizeră a clasei proletare. Valoarea poeziei sale s-a bucurat de recunoaștere mai ales după sfârșitul tragic al poetului.

Alfred Elton Van Vogt ar fi împlinit 100 de ani la 26 aprilie. A fost un autor de science fiction de origine canadiană, considerat de unii ca fiind cel mai popular și complex scriitor de la mijlocul secolului XX, „epoca de aur” a genului.

Dintre personalităţile culturale locale amintim pe Constantin Alpini, preot greco-catolic şi poet, de la a cărui naştere au trecut 130 de ani. A rămas în conştiinţa culturală a careienilor prin volumul de versuri dedicate episcopului Ioan Lemenyi, considerat prima carte tipărită cu litere latine din nord-vestul României. Autorul primei cărţi  româneşti tipărite la Tipografia Carei în anul 1838,preotul greco-catolic Constantin Alpini,s-a născut în 1809, fiind nobil de Bunea Mică (Kiss Buny) şi a slujit aproximativ 5 ani la Mecenţiu (astăzi localitatea se numeşte Ady Endre). Din toamna anului 1838 a trecut în parohia Mediaş, reprezentând rezistenţa românească în cetatea săsească,ostilă intereselor naţiei române. Va avea parte chiar de un proces deoarece luase partea românilor din Mediaş. S-a străduit mereu să se jertfească pentru a apăra “celea mai scumpe odoare”, după propria-i mărturisire, ale neamului său,limba şi naţionalitatea.

Prezenţa lui mai este semnalată în părţile Sătmarului, lucru care atestă apropierea sufletească de locurile şi oamenii din Sătmar. Astfel, în ianuarie 1839 a celebrat o cununie la Sărăuad,iar în februarie acelaşi an un botez la Ghirolt.

A întreţinut corespondenţă cu George Bariţiu, 17 dintre scrisorile adresate acestuia în perioada 1843-1846 au fost publicate în 1993 la Cluj-Napoca de către conjudeţeanul nostru, Ioan Chindriş,cel care, împreună cu George Asanache,în cadrul acestui al nouălea volum alepistolelor adresate Nestorului ziaristicii române, s-a preocupat îndeaproape de recuperarea lui Constantin Alpini.

Preţioase prin exactitatea lor sunt informaţiile furnizate de către Constantin Alpini referitoare la procesul lemenian,celebru în epocă. Alpini a luat parte activă la anchetă, ca membru al consistoriului. Bariţiu l-a considerat ca „unul dintre acei genii păzitori ai poporului nostru, peste tot până unde-i ajungea sfera lucrării”.

Profesorul  Corneliu Balla ar fi împlinit pe 11 aprilie 82 de ani. Născut la Holosig în judeţul Bihor a făcut cunoştinţă cu închisorile comuniste încă din anii de liceu. Şi-a luat Bacalaureatul la Liceul Vasile Lucaciu din urbea noastră, apoi a fost licenţiat al Facultăţii de litere a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj Napoca. A avut o frumoasă activitate didactică completată cu o prodigioasă activitate culturală. „ Am debutat aproape postum” spunea despre sine. Dintre volumele de poezie publicate, reprezentativ pentru destinul profesorului, poetului, omului de cultură Corneliu Balla este cel intitulat Zarca.

16 aprilie marchează 176 ani de la naşterea protopopului greco-catolic,poetului şi redactorului George Marchiş, tatăl cunoscutei scriitoare Otilia Marchiş-Bölönyi. Cunoscut luptător pentru drepturile românilor din această parte a ţării, a fost şi un bun poet, cele şase poezii mai cunoscute ale sale au fost confundate cu scrieri lirice eminesciene. Deşi s-a demonstrat într-un final că nu aparţin lui Eminescu, „E o onoare postumă pentru poetul George Marchiş că a putut fi confundat măcar o clipă cu marele geniu naţional” cum consemna istoricul literar Mircea Popa.

redactia

Lasati un comentariu